Наследяване в Австрия

наследяване в Австрия

Наследяване в Австрия Наследяване в Австрия и изготвяне на разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)? При изготвянето на завещание трябва да се спазват някои специални формални изисквания. Според австрийското право се признават следните видове завещания: Публично завещание изготвено от нотариус или съд; Саморъчно завещание, което завещателят трябва да […]

Наследяване в Чехия

Наследяване в Чехия Консултантски услуги за българи в чужбина

Наследяване в Чехия Наследяване в Чехия. Как се изготвя разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)? Общи принципи на оформяне на завещание при наследяване в Чехия При наследяване в Чехия, завещанията се съставят в писмен вид, освен при извънредни обстоятелства. Не е необходимо да се поставя дата на завещанията […]