Покупко-продажба на автомобил в Холандия

Покупко-продажба на автомобил в Холандия Консултантски услуги за българи в чужбина

Покупко-продажба на автомобил в Холандия Какво трябва да знам за покупко-продажба на автомобил в Холандия? Службата по автотранспорт в Холандия (RDW) е независимият административен орган в Нидерландия, който отговаря за отчета и контрола на техническото състояние на превозните средства. Важно е да се знае, че при покупко-продажбата на автомобил в Холандия, купувачът е този, който е […]