Tag Archives: Дипломи в Италия

Признаване на дипломи и професионални квалификации в Италия

Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше училище, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си в друга страна. Условията за признаване в двата случая са специфични за всяка отделна страна. В ЕС няма автоматично признаване […]