Професионални квалификации в Италия

Професионални квалификации в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

професионални квалификации в Италия Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше училище, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си в друга страна. Условията за признаване в двата случая са специфични за всяка отделна страна. В […]