ООД в Австрия

ООД  в Австрия Консултантски услуги за българи в чубина

ООД в Австрия Дружество с ограничена отговорност ООД  в Австрия Дружеството с ограничена отговорност ООД в Австрия (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) е сред  най-често срещаните форми на юридически лица в страната, след Едноличният търговец (Einzelunternehmen – e.U.).  ООД (GmbH) може да бъде  учредено от едно или от няколко лица. Една от основните характеристиките на […]

Дружество с ограничена отговорност в Холандия

Дружество с ограничена отговорност в Холандия Консултантски услуги за българи в чужбина

Дружество с ограничена отговорност в Холандия Дружество с ограничена отговорност в Холандия (besloten venootschap – BV)  Холандското дружество с ограничена отговорност (besloten venootschap – BV) издава акции, които  не могат да бъдат прехвърляни свободно. Този тип холандско юридическо лицес е предпочитан от много стартиращи предприемачи в Холандия, заради това че дружеството отговаря ограничено пред кредиторите. Акционери в дружество с […]