Договор за наем в Германия

договор за наем в Германия

договор за наем в Германия Видове договор за наем в Германия Принципно се разграничават два вида договори за наем – срочни и безсрочни, като по правило в Германия се сключват безсрочни договори. При повечето договори за наем на жилища се използват типови договори с различен обхват, които не винаги адекватно отговарят на конкретната ситуация. По […]

Договор за наем в Чехия

Договор за наем в Чехия Консултантски услуги за българи в чужбина

договор за наем в Чехия Срочен договор за наем в Чехия Чешкият граждански кодекс (občanský zákoník) урежда наемните отношения във връзка с наемането на жилища в разпоредбите между § 2235 до § 2301.Законодателството в Чехия предвижда особена защита на наемателя (nájemce), който е защитен като по-слаба страна в наемните отношения. Той обикновено е икономически по-слаб и до голяма степен […]

Договор за наем в Италия

Договор за наем в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

договор за наем в Италия Необходими документи за изготвяне на договор за наем в Италия Копие от паспорта или личната карта ; Копие на адресната регистрация ; Копие от личен данъчния код ; Плащане на 50% от регистрационния данък , изчислено върху 2% от годишния наем. Останалите 50% се заплащат от собственика; Марки – изцяло платени се плащат от наемателя. Ако собственикът е избрал данъчния режим на […]

Договор за наем в Австрия

Договор за наем в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Договор за наем в Австрия Договор за наем в Австрия  (Mietvetrag) Процедурата по подписването, действието и развалянето на договор за наем в Австрия (Mietvetrag) е основно регламентиран в закона за отдаване под наем (Mieterechtgesetz). В Австия съществуват два вида договори за наем на жилище – срочен (befristeter) и безсрочен (unbefristeter). Подписаният от нас договор за наем в Австрия (Mietvetrag) се счита за […]

Наем на жилище в Австрия

Наем на жилище в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

наем на жилище в Австрия Договор за наем на жилище в Австрия (Mietvetrag) Договор за наем на жилище в Австрия  (Mietvetrag) е това, което Ви е необходимо, за да се регистрирате  в службата по регистрация (Meldebehörde), като постоянно пребиваващ на територията на страната за период по-дълъг от четири месеца. Видове договори за наем на жилище в Австрия Съществуват два […]

Договор за наем в Холандия

Договор за наем в Холандия, допълнителни разходи в договор за наем, връщане на депозит в Холандия, асоциация на наемодателите в Холандия

Какво трябва да знаете за Вашия договор за наем в Холандия, за допълнителни разходи в договор за наем, кои са най-важните клаузи, кои местни данъци и такси сте задължени да заплатите като наематели, за асоциция на наемодателите в Холандия и кога и при какви условия се връщане на депозит в Холандия? Договор за наем на […]