Дружество с ограничена отговорност в Холандия

Дружество с ограничена отговорност в Холандия Консултантски услуги за българи в чужбина

Дружество с ограничена отговорност в Холандия Дружество с ограничена отговорност в Холандия (besloten venootschap – BV)  Холандското дружество с ограничена отговорност (besloten venootschap – BV) издава акции, които  не могат да бъдат прехвърляни свободно. Този тип холандско юридическо лицес е предпочитан от много стартиращи предприемачи в Холандия, заради това че дружеството отговаря ограничено пред кредиторите. Акционери в дружество с […]