Tag Archives: Данъчна служба в Холандия

Самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er)

Работа като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer Ако работите в Холандия като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer, Вие не сте работник на трудов договор и поради тази причина е много важно да знаете, че за  Вас не важи колективен трудов договор, също така не важат и осигуровките за Вас, […]

Какви са правата Ви като проститутка в Холандия?

В Нидерландия има три възможности да  се упражнява трудова дейност като проститутка. Като самостоятелен предприемач. Не се работи за експлоатант, а самостоятелно и на собствен риск. На базата на пакет с условия (opting-in). Работи се за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не се работи с трудов […]

Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag)

Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) и бюджетът свързан с децата (Kindgebonden budget) са форма на социално подпомагане в Холандия, за която може да кандидатствате сега. За да кандидатствате за  детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия: Да имате деца до 18 години; Да сте работили в Холандия в продължение на повече от […]

Данъци в Холандия. Възставновяване на данъци.

Плащане на данъци в Холандия. Данък общ доход на работещите в Холандия (Inkomstenbelasting) Ако сте работили в Холандия през последните 5 години, имате право да кандидатствате за възстановяване на данъци в Холандия. Всеки, който е работил в страната и е получавал трудово възнаграждение в страната,  е задължен да плаща данъци в Холандия в това число […]

Договор за наем на жилище в Холандия

Договор за наем на жилище в Холандия (huurovereenkomst) За да се регистрирате в общината в Холандия и да получите своя граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) за постоянно пребиваване на територията на страната за период по-дълъг от четири месеца, ще Ви бъде необходим договор за наем на жилище в Холандия. Ето  защо за Ваша сигурност е необходимо да се запознаете […]

Общината в Холандия (gemeente). Какво трябва да знам за местната община.

Видове регистрация в местната община в Холандия След като сте се регистрирали в местната община в Холандия, било то като временен жител (niet-ingezetene) или постоянен жител (ingezetene) и сте получили и своят граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), вече сте придобили много права, които може да упражнявате свободно в Нидерландия. Разбира се, ако имате своята дигиталната самоличност DigiD, това би станало много по-лесно, чрез […]

Адресна регистрация в Холандия. Процедура по регистрация.

Адресна регистрация в Холандия (inschrijven) Едно от първите неща, които трябва да направите, след като пристигнете е да си направите адресна регистрация в Холандия (Inschrijven). Адресна регистрация в Холандия по настоящ адрес е задължителна за всеки в Нидерландия, било то нидерландски гражданин или чужденец. Службата, която се занимава с регистрацията на граждани в Холандия, е […]