Tag Archives: Граждански регистрационен номер

Проститутка в Холандия. Права и работа.

В Нидерландия има три възможности да  се упражнява трудова дейност като проститутка. Проститутка, като самостоятелен предприемач. Не се работи за експлоатант, а самостоятелно и на собствен риск. Проститутка, на базата на пакет с условия (opting-in). Работи се за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не се работи […]

Данъци в Холандия. Възставновяване на данъци.

Плащане на данъци в Холандия. Данък общ доход на работещите в Холандия (Inkomstenbelasting) Ако сте работили в Холандия през последните 5 години, имате право да кандидатствате за възстановяване на данъци в Холандия. Всеки, който е работил в страната и е получавал трудово възнаграждение в страната,  е задължен да плаща данъци в Холандия в това число […]

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия (Briefadres)

Регистрация тип пощенска кутия (Briefadres) Ако работите в  Холандия временно за срок до 4 месеца, ще Ви бъде необходима адресна регистрация тип пощенска кутия (Briefadres).  Ето какво включва процедурата. В рамките на 5 дни, след като пристигне в Нидерландия, всеки е длъжен да си направи адресна регистрация (inschrijven) в местната община (gemeente). В зависимост от продължителността на престоя Ви, дали […]

Община в Холандия. Дейност на общината.

Видове регистрация в местната община в Холандия След като сте се регистрирали в местната община в Холандия, било то като временен жител (niet-ingezetene) или постоянен жител (ingezetene) и сте получили и своят граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), вече сте придобили много права, които може да упражнявате свободно в Нидерландия. Разбира се, ако имате своята дигиталната самоличност DigiD, това би станало много по-лесно, чрез […]

Договор за наем на жилище в Холандия

Договор за наем на в Холандия (huurovereenkomst) За да се регистрирате в общината в Холандия и да получите своя граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) за постоянно пребиваване на територията на страната за период по-дълъг от четири месеца, ще Ви бъде необходим договор за наем на жилище в Холандия. Ето  защо за Ваша сигурност е необходимо да се запознаете с […]

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия Според холандското законодателство за здравно осигуряване (zorgverzekeringswet) лица, живеещи в Холандия, които работят и плащат данък общ доход, трябва задължително да имат здравна застраховка. След като сте закупили здравна застраховка от здравен застраховател в Холандия (zorgverzekering), вие можете да си върнете част от платената вече сумата, която сте заплатили, […]

Адресна регистрация в Холандия. Процедура по регистрация.

Адресна регистрация в Холандия (inschrijven) Едно от първите действия, което трябва да предприемете, след като пристигнете в Холандия, е да си направите адресна регистрация  (Inschrijven). Адресна регистрация в Холандия по настоящ адрес е задължителна за всеки в страната, било то нидерландски гражданин, европейски гражданин или чужденец от трета страна. Службата в холандската община, която отговаря […]