Данъчно облагане в Германия

връщане на данъци от Германия

Данъчно облагане в Германия Задължително данъчно облагане в Германия Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, ако Вашето постоянно местожителство (Wohnsitz) е в Германия; или ако Обичайно пребивавате повече от шест месеца (183 дни) в Германия през една календарна година. Размер на подоходното данъчно облагане в Германия Данъчното оглагане в Германия се отнася за целия Ви доход  (gesamtes Einkommen). Това […]

Възстановяване на данъци от Холандия

Връщане на данъци от Холандия

Възстановяване на данъци от Холандия Плащане на данъци в Холандия. Данък общ доход на работещите в Холандия (Inkomstenbelasting) Ако сте работили в Холандия през последните 5 години и сте имали временна или постоянна адресна регистрация в страната, имате право да кандидатствате за възстановяване на данъци от Холандия. Всеки, който е работил в страната и е […]