Връщане на данъци от Германия

200.00лв.

Консултантски услуги за трудови мигранти и връщане на данъци от Германия

Окомплектоване и подаване на необходимите документи и удостоверение с цел прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и връщане на данъци от Германия.