Връщане на данъци от Австрия

240.00лв.

Консултантски услуги за трудови мигранти и връщане на данъци от Австрия

Окомплектоване и подаване на необходимите документи и удостоверение с цел прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и връщане на данъци от Австрия.