Tag Archives: акт за граждански брак

Премахване на апостил от официални документи в ЕС от 16 февруари 2019 год.

Апостил и Регламент 2016/1191 Регламент 2016/1191 има за цел намаляване на бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато те трябва да представят официален документ, издаден от една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Съгласно регламента официални документи (например удостоверение за брак), издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от […]

Адресна регистрация в Холандия. Процедура по регистрация.

Адресна регистрация в Холандия (inschrijven) Едно от първите действия, което трябва да предприемете, след като пристигнете в Холандия, е да си направите адресна регистрация  (Inschrijven). Адресна регистрация в Холандия по настоящ адрес е задължителна за всеки в страната, било то нидерландски гражданин, европейски гражданин или чужденец от трета страна. Службата в холандската община, която отговаря […]