Защита при потребителски спорове

100.00

Извън-съдебни процедури за алтернативно решаване на потребителски спорове. Индивидуални съдебни искове за обезщетяване на вреди потребителите. Колективни искове за преустановяване нарушенията на законодателството за защита на потребителите.

Колективни искове за обезщетяване на вредите на колективните интереси на потребителите и за обезщетяване на вредите на група потребители.