Стартиране на малък бизнес в чужбина

250.00

  • Консултиране относно най-благоприятната правно-организационна форма за стартиране на бизнес в чужбина
  • Създаване на бизнес план
  • Данъчна консултация
  • Издаване на лицензи