Развод и родителски права в чужбина

150.00

  • Упражняване на родителските права
  • Личните отношения между децата и родителите – „определяне на режим на лични отношения между родители и деца”
  • Издръжката на децата
.