Подаване на жалба

100.00

Подаване на жалба срещу държавната или общинска администрация в чужбина. Оспорване на решения на държавни и общински органи. Защита от дискриминация.