Правно обслужване на фирми

200.00

  • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации
  • Прекратяване,преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества
  • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки