Данъчни консултации

€150 / час

Научи повече

 

Договорно-правна консултация

€50 / час

Научи повече

 

Документи за осигурителен стаж

€50 / час

Научи повече

 

Защита при потребителски спорове

€100 / час

Научи повече

 

Защита срещу некоректен работодател

€70 / час

Научи повече

 

Подаване на жалба

€100 / час

Научи повече

 

Развод и родителски права в чужбина

€150 / час

Научи повече

 

Стартиране на бизнес

€150 / час

Научи повече