Как протича процеса по консултиране?

   • На първоначалната консултация ще набележим най-общо основните аспекти на съвместната ни работа, ще договорим сроковете и условията.
   • Ние ще анализираме предоставената от Вас  информация и ще изготвим доклад анализ за направените констатации във всяка една от анализираните области. Ще включим и нашите идеи и предложения за решаване на казуса ви.
   • Ще проведем консултатация, на която ще ви представим доклада и заедно ще дискутираме констатациите в него. Ще генерираме още идеи и ще ги оценим откъм приложимост.
   • На база на горните стъпки ще ви предоставим финално решение на казуса ви.
   • Ще продължим да ви консултираме по време на изпълнението на плана, заедно ще анализираме постигнатите резултати и ще адаптираме следващите стъпки, ако това е необходимо.

За извършването на услуги по възложен конкретен казус експертите в Интер-евро консултинг ЕООД, работят както следва:

   • За устна консултация, дадена на лична среща по телефон, Skype, Viber или друга платформа за разговори 100 лв. на всеки започнал час. 
   • За участие в преговори с клиенти, длъжници, кредитори или държавни и общински органи 200 лв. на всеки започнал час.
   • За писмено становище по конкретен въпрос 200 лв. на страница.
   • За съставяне на писмо до клиенти, длъжници, държавни или общински органи 100лв. за първа страница + 10 лв. за всяка следваща.