Category Archives: EC

Консулско съдействие и консулски услуги в чужбина

Консулско съдействие и консулски услуги Дипломатическите представителства на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със законодателството на […]

Категория: EC

Получаване на наследствена пенсия в чужбина

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен, дори ако живее извън пределите на страната. Необходимо е наследодателят да има български осигурителен стаж. В случай, че заинтересованото лице, което следва да получи наследствената пенсия, има настоящ адрес в страна-членка […]

Категория: EC

Премахване на апостил от официални документи в ЕС от 16 февруари 2019 год.

Апостил и Регламент 2016/1191 Регламент 2016/1191 има за цел намаляване на бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато те трябва да представят официален документ, издаден от една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Съгласно регламента официални документи (например удостоверение за брак), издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от […]

Пет основни принципа за написването на добра автобиография

1. Фокусирайте се върху същественото Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография. Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате. Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен. Ако опитът Ви в професионален план е ограничен опишете първо […]

Категория: EC  |  Tagged

Застраховка „Гражданска отговорност” за автомобили с българска регистрация в чужбина

Застраховка „Гражданска отговорност” за автомобили с българска регистрация в чужбина Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство. Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както […]

Помощ за пострадали при пътно-транспортно произшествие /ПТП/ в България и Европа

Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие /ПТП/ в България и Европа? Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда Близките на загинало в ПТП лице По кои видове застраховки можете да получите обезщетение от Застраховател? „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен […]