Category Archives: EC

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ: ИЗБИРАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ЕС

  Процедурите за избиране на Европейския парламент и за провеждане на европейски избори се уреждат както от европейското законодателство, което определя общи за всички държави членки правила, така и от специални национални разпоредби, различни за всяка държава членка. Общите правила предвиждат принципа на пропорционално представителство и някои случаи на несъвместимост на парламентарния мандат на член […]

Брексит. Излизане на Великобритания без сделка

При липса на споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период до края на 2020 г. (с възможност за удължаване, предвидена в споразумението за оттегляне), считано от 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще бъде третирано за митнически цели като държава извън ЕС. За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се […]

Консулско съдействие и консулски услуги в чужбина

Консулско съдействие и консулски услуги Дипломатическите представителства на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със законодателството на […]

Получаване на наследствена пенсия в чужбина

Осигурителен стаж в България Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен, дори ако живее извън пределите на страната. Необходимо е наследодателят да има български осигурителен стаж. Подаване на заявлението В случай, че заинтересованото лице, което следва да получи […]

Премахване на апостил от официални документи в ЕС от 16 февруари 2019 год.

Апостил и Регламент 2016/1191 Регламент 2016/1191 има за цел намаляване на бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато те трябва да представят официален документ, издаден от една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Съгласно регламента официални документи (например удостоверение за брак), издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от […]

Пет основни принципа за написването на добра автобиография

1. Фокусирайте се върху същественото Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография. Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате. Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен. Ако опитът Ви в професионален план е ограничен опишете първо […]

Категория: EC  |  Tagged

Гражданска отговорност за коли с българска регистрация в чужбина

Застраховка „Гражданска отговорност” за автомобили с българска регистрация в чужбина Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство. Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както […]

ПТП в България и Европа. Помощ при ПТП в България и ЕС

ПТП в България и Европа.Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие? Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда Близките на загинало в ПТП лице По кои видове застраховки можете да получите обезщетение от Застраховател? „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз […]