Category Archives: Холандия

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия (Briefadres)

Регистрация тип пощенска кутия (Briefadres) Ако работите в  Холандия временно за срок до 4 месеца, ще Ви бъде необходима адресна регистрация тип пощенска кутия (Briefadres).  Ето какво включва процедурата. В рамките на 5 дни, след като пристигне в Нидерландия, всеки е длъжен да си направи адресна регистрация (inschrijven) в местната община (gemeente). В зависимост от продължителността на престоя Ви, дали […]

Договор за наем на жилище в Холандия

Договор за наем на в Холандия (huurovereenkomst) За да се регистрирате в общината в Холандия и да получите своя граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) за постоянно пребиваване на територията на страната за период по-дълъг от четири месеца, ще Ви бъде необходим договор за наем на жилище в Холандия. Ето  защо за Ваша сигурност е необходимо да се запознаете с […]

Здравна застраховка в Холандия

Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering ) Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering) е задължителна за всички постоянно пребиваващи на територията на страната. Тя трябва да се сключи в рамките на четири месеца след регистрацията в общината, като в противен случай следва глоба. Здравна застраховка в Холандия за чуждестранни студенти Здравната застраховка не е винаги […]

Община в Холандия. Дейност на общината.

Видове регистрация в местната община в Холандия След като сте се регистрирали в местната община в Холандия, било то като временен жител (niet-ingezetene) или постоянен жител (ingezetene) и сте получили и своят граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), вече сте придобили много права, които може да упражнявате свободно в Нидерландия. Разбира се, ако имате своята дигиталната самоличност DigiD, това би станало много по-лесно, чрез […]

Пътуване с влакове на NS в Холандия. ОV карта за пътуване.

ОV карта (OV-chipkaart) Пътуването с влакове на NS в Холандия става с превозен документ, било то билет за пътуване или ОV карта (OV-chipkaart). ОV картата (OV-chipkaart) дава право на пътуване в целият обществен градски транспорт в Нидерландия, в това число автобуси, трамваи и влакове. Има два два вида  OV карти (OV-chipkaart) анонимна и персонална. Персоналната дава някой допълнителни […]

Дигитална самоличност DigiD в Холандия

Какво представлява дигитална самоличност DigiD? Дигитална самоличност DigiD представлява форма на онлайн  индентификация, с която могат да бъдат ползвани много услуги в Холандия. Дигиталната самоличност DigiD се състои от потребителско име и парола и е свързана с Вашия граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer). Вие може да ползвате дигиталната самоличност DigiD при взаимодействието си с държавната администрация,  данъчната служба (belastingdienst), общината (gemeente), полицията, пенсионните фондове, аптеките, здравните […]

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия Според холандското законодателство за здравно осигуряване (zorgverzekeringswet) лица, живеещи в Холандия, които работят и плащат данък общ доход, трябва задължително да имат здравна застраховка. След като сте закупили здравна застраховка от здравен застраховател в Холандия (zorgverzekering), вие можете да си върнете част от платената вече сумата, която сте заплатили, […]

Адресна регистрация в Холандия. Процедура по регистрация.

Адресна регистрация в Холандия (inschrijven) Едно от първите действия, което трябва да предприемете, след като пристигнете в Холандия, е да си направите адресна регистрация  (Inschrijven). Адресна регистрация в Холандия по настоящ адрес е задължителна за всеки в страната, било то нидерландски гражданин, европейски гражданин или чужденец от трета страна. Службата в холандската община, която отговаря […]