Category Archives: Холандия

Пътуване на деца извън Холандия

Пътуване на деца с постоянно местопребиваване в Холандия Когато децата живеят постоянно на територията на Холандия и са регистрирани в местната община по настоящ адрес, за режима на напускане на Холандия са отговорни местните гранични власти, а не тези в България. Следователно напускането на България не би следвало да бъде контролирано, при предоставяне на съответното […]

Самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er)

Работа като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer Ако работите в Холандия като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer, Вие не сте работник на трудов договор и поради тази причина е много важно да знаете, че за  Вас не важи колективен трудов договор, също така не важат и осигуровките за Вас, […]

Дружество с ограничена отговорност в Холандия

Дружество с ограничена отговорност в Холандия (besloten venootschap – BV)  Холандското дружество с ограничена отговорност (besloten venootschap – BV) издава акции, които  не могат да бъдат прехвърляни свободно. Този тип холандско юридическо лицес е предпочитан от много стартиращи предприемачи в Холандия, заради това че дружеството отговаря ограничено пред кредиторите. Акционери в дружество с ограничена отговорност в Холандия (besloten […]

Развод в Холандия. Брачен договор. Родителски права.

Какви са условията за получаване на развод в Холандия? Молбата за развод в Холандия може да бъде подадена от единия от съпрузите (самостоятелна молба) или от двамата съпрузи (съвместна молба).  И в двата случая страните трябва да бъдат представлявани от адвокат в хода на производството. Молбата за развод се разглежда от окръжния съд (rechtbank) по […]

Студентско финансиране в Холандия

Студентско финансиране в Холандия Право на студентско финансиране в Холандия има всеки студент от държава членка на Европейския съюз. През 2018 год. Министерството на образованието в Холандия (DUO), предлага четири опции за студентско финансиране: Студентско финансиране за такса за висше образование Студентски кредит за лични разходи Безвъзмездна студентска субсидия ОV Карта за пътуване Студентско финансиране […]

Проститутка в Холандия. Права и работа.

В Нидерландия има три възможности да  се упражнява трудова дейност като проститутка. Проститутка, като самостоятелен предприемач. Не се работи за експлоатант, а самостоятелно и на собствен риск. Проститутка, на базата на пакет с условия (opting-in). Работи се за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не се работи […]

Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag)

Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) и бюджетът свързан с децата (Kindgebonden budget) са форма на социално подпомагане в Холандия, за която може да кандидатствате сега. За да кандидатствате за  детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия: Да имате деца до 18 години; Да сте работили в Холандия в продължение на повече от […]

Велосипеди в Холандия. Права и задължения.

Висок брой на инцидентите свързани с велосипеди в Холандия Карането на велосипеди в Холандия е подчинено на строги правила и регулации, тъй като страната е на първо място по брой инциденти с велосипедисти и местните власти се стремят да ограничат броя на инцидентите. Велосипедни алеи (fietpspad) Карането на велосипеди  в Холандия е задължено да се […]

Покупко-продажба на автомобил в Холандия

Какво трябва да знам за покупко-продажба на автомобил в Холандия? Службата по автотранспорт в Холандия (RDW) е независимият административен орган в Нидерландия, който отговаря за отчета и контрола на техническото състояние на превозните средства. Важно е да се знае, че при покупко-продажбата на автомобил в Холандия, купувачът е този, който е отговорен за прехвърляното на регистрацията […]

Надбавка за наем в Холандия. Процедура.

 Надбавка за наем  в Холандия (huurtoeslag) Надбавката за наем в Холандия  (huurtoeslag) , представлява финансова помощ отпускана от  данъчната служба (belastingdienst) на хора с по-ниски доходи. За да получите надбавка за наем в Холандия (huurtoeslag), Вие може да кандидатствате в първия ден, в който започвате да плащате  наем.  Надбавката се отпуска от 1-во число на следващия месец. Договор за […]