Category Archives: Ирландия

Адресна регистрация в Ирландия. Процедура по адресна регистрация.

Постоянен престой за срок над 3 месеца  Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка без да се изисква от тях задължителна адресна регистрация в Ирландия за срок по-голям от 3 месеца, при условие, че те: са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или; са записани в частно […]