Европейски формуляр А1

Европейски формуляр А1

Европейски формуляр А1 Приложимо законодателство Формуляр А1 удостоверява приложимото законодателство за социална сигурност по отношение на притежателя на формуляра. Това по правило е необходимо в случаите, когато вие като заето или самостоятелно заето лице имате връзка чрез трудово правоотношение или статут на самостоятелноа заетост лице с повече от една държава от ЕС. Съгласно правилата на […]

Европейски формуляр U1

европейски формуляри

Европейски формуляр U1 Формулярът U1 удостоверява периоди на осигуряване и заетост или самостоятелна заетост в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид за отпускането на обезщетения за безработица. Използване на европейски формуляр U1 Ако останете без работа, след като сте работили в държавата, където сте се преместили, и подадете искане за обезщетение за […]

Европейски избори и избирателни процедури

европейски избори

европейски избори   Процедурите за избиране на Европейския парламент и за провеждане на европейски избори се уреждат както от европейското законодателство, което определя общи за всички държави членки правила, така и от специални национални разпоредби, различни за всяка държава членка. Общите правила предвиждат принципа на пропорционално представителство и някои случаи на несъвместимост на парламентарния мандат […]

Брексит

брексит

Брексит При липса на споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период до края на 2020 г. (с възможност за удължаване, предвидена в споразумението за оттегляне), считано от 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще бъде третирано за митнически цели като държава извън ЕС. За предприятията в ЕС е наложително да започнат да […]

Консулско съдействие и консулски услуги в чужбина

Консулско съдействие Консултантски услуги за българи в чужбина

консулско съдействие Консулско съдействие и консулски услуги Дипломатическите представителства на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със […]

Осигурителен стаж за получаване на наследствена пенсия в чужбина

Осигурителен стаж Консултантски услуги за българи в чужбина

Осигурителен стаж Осигурителен стаж в България Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен, дори ако живее извън пределите на страната. Необходимо е наследодателят да има български осигурителен стаж. Подаване на заявлението и доказване на осигурителен стаж В случай, […]

Апостил в ЕС

Апостил в ЕС Консултантски услуги за българи в чужбина

Апостил в ЕС Апостил в ЕС и Регламент 2016/1191 Регламент 2016/1191 има за цел намаляване на бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато те трябва да представят официален документ, издаден от една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Съгласно регламента официални документи (например удостоверение за брак), издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да […]

Автобиография

Автобиография Консултантски услуги за българи в чужбина

автобиография 1. Фокусирайте се върху същественото при написването на автобиография Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография. Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате. Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен. Ако опитът Ви в професионален […]

Застраховка гражданска отговорност в чужбина

Кое е най-важното, което трябва да знаете за застраховка гражданска отговорност в чужбина, зелена карта в чужбина, сертификат зелена карта, гражданска отговорност при птп, застраховка на автомобили с българска регистрация ?

Кое е най-важното, което трябва да знаете за застраховка гражданска отговорност в чужбина, зелена карта в чужбина, сертификат зелена карта, гражданска отговорност при птп, застраховка на автомобили с българска регистрация ? Застраховка Гражданска отговорност в чужбина за автомобили с българска регистрация в чужбина Застраховка Гражданска отговорност в чужбина покрива отговорността на собствениците и водачите на […]

ПТП в България и Европа

Кое е най-важното, което трябва да знаете за ПТП в България и Европа, застраховка гражданска отговорност за птп, валиден технически преглед при птп, обезщетение при птп, смърт и телесна повреда при птп?

Кое е най-важното, което трябва да знаете за ПТП в България и Европа, застраховка гражданска отговорност за птп, валиден технически преглед при птп, обезщетение при птп, смърт и телесна повреда при птп? ПТП в България и Европа.Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие? Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна […]