Отпадане на необходимостта от зелена карта за Гърция

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата зелена карта за Гърция, сертификат Зелена карта за Гърция, застраховка Гражданската отговорност за чужбина, сертификат "Зелена карта", системата “Зелена карта” ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата зелена карта за Гърция, сертификат Зелена карта за Гърция, застраховка Гражданската отговорност за чужбина, сертификат „Зелена карта“, системата “Зелена карта” ? Какво представлява сертификатът „Зелена карта“? Зелената карта е международен сертификат, който се издава към застраховка Гражданската отговорност за чужбина, който удостоверява дали МПС има валидна […]

Покупка на имот в Гърция

Какво е най-важното, което трябва да знаете за покупка на имот в Гърция, покупка на недвижим имот в Гърция, документи за покупка на имот в Гърция, продажба на имот в Гърция, такси при покупка на имот Гърция ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за покупка на имот в Гърция, покупка на недвижим имот в Гърция, документи за покупка на имот в Гърция, продажба на имот в Гърция, такси при покупка на имот Гърция ? Предварителен договор за покупка на имот в Гърция Когато продавача и купувача постигнат споразумение за продажба на […]