Банкова сметка в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата банкова сметка в Германия, за откриване на банкова сметка в Германия, как да получите Вашата банкова карта в Германия, най-големите банки в Германия, какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка в Германия?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата банкова сметка в Германия, за откриване на банкова сметка в Германия, как да получите Вашата банкова карта в Германия, най-големите банки в Германия, какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка в Германия? Необходима ли Ви е немска банкова сметка (Bankkonto, Girokonto) при започване на работа в […]

Договор за наем в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият договор за наем в Германия, допълнителни разходи за наем в Германия, връщане на депозит в Германия, приемно-предавателен протокол в Германия, наемодател в Германия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият договор за наем в Германия, допълнителни разходи за наем в Германия, връщане на депозит в Германия, приемно-предавателен протокол в Германия, наемодател в Германия ? Видове договор за наем в Германия Принципно се разграничават два вида договори за наем – срочни и безсрочни, като по правило в […]

Обезщетение за безработица в Германия

обезщетение за безработица в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето обезщетение за безработица в Германия, получаване на платена борса в Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица от Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица в България, регистрация в агенцията по заетостта в Германия? Кога получавате обезщетение за безработица в Германия (получаване на платена борса в Германия)  Ако […]

Трудов договор в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият трудов договор в Германия, работа в Германия, заплата в Германия, трудово правоотношение в Германия , платен отпуск в Германия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият трудов договор в Германия, работа в Германия, заплата в Германия, трудово правоотношение в Германия , платен отпуск в Германия ? Равно третиране на чуждестранни работници на трудов договор в Германия Немското трудово право не прави разлика между местни и чуждестранни работници. Ако трудовоправните разпоредби се прилагат […]

Детски надбавки в Германия

кандидатстване за детски надбавки в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашите детски надбавки в Германия. размер на детските надбавки в Германия, детски надбавки в Германия за 2020, документи за детски надбавки в Германия, необходими документи за детски надбавки в Германия ? Кой получава детски надбавки ( детски надбавки в Германия за 2020) ? По правило германските граждани […]

Здравна застраховка в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Германия, здравна карта в Германия, здравноосигурителна каса в Германия, семейна здравна застраховка в Германия, здравна застраховка за студенти в Германия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Германия, кога ще получите Вашата здравна карта в Германия, коя е Вашата здравноосигурителна каса в Германия, какво представлява Вашата семейна здравна застраховка в Германия и кога е необходимо да имате здравна застраховка за студенти в Германия? От кога трябва да имате Валидна здравна застраховка […]

Строителни работници в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за правата Ви като строителни работници в Германия, командироване на строителни работници в Германия, работа в Германия за строителни работници, заплата на строителни работници в Германия, здравноосигуряване на строителни работници в Германия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за правата Ви като строителни работници в Германия, командироване на строителни работници в Германия, работа в Германия за строителни работници, заплата на строителни работници в Германия, здравноосигуряване на строителни работници в Германия ? Минимална работна заплата на строителни работници в Германия в строителния бранш Всички които започват работа […]

Личен асистент в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата като личен асистент в Германия, работа като личен асистент в Германия, социален асистент в Германия, работа с гевербе в Германия, задължения на личен асистент в Германия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата като личен асистент в Германия, работа като личен асистент в Германия, социален асистент в Германия, работа с гевербе в Германия, задължения на личен асистент в Германия ? Описание на професията личен асистент в Германия (социален асистент в Германия) и какво включва работа като личен асистент в […]

Данъчно облагане в Германия

Какво  е най-важното, което трябва да знаете за Вашето данъчно облагане в Германия, данъци в Германия,  данък върху дохода в Германия,  данък върху заплатата в Германия, възстановяване на данъци от Германия ?

Какво  е най-важното, което трябва да знаете за Вашето данъчно облагане в Германия, данъци в Германия,  данък върху дохода в Германия,  данък върху заплатата в Германия, възстановяване на данъци от Германия ?   Задължително данъчно облагане в Германия Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, ако Вашето постоянно местожителство (Wohnsitz) е в Германия; или ако Обичайно пребивавате […]

Църковен данък в Германия

Църковен данък в Германия Консултантски услуги за българи в чубина

Кое е най-важното, което трябва да знаете за църковен данък в Германия, Вашите данъци върху заплатата в Германия, различните данъци върху доходите в Германия, т.н. данък църква в Германия, както и видове данъци в Германия ? Църковен данък в Германия ( Данък църква) – (Kirchensteuerpflicht) Църковен данък в Германия (Kirchensteuerpflicht) се плаща само от лицата, които […]