Обезщетение за безработица в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за обезщетение за безработица в Австрия, право на платена борса в Австрия, условия за обезщетение за безработица в Австрия, размер на обезщетение за безработица в Австрия, обезщетение за безработица при работа в чужбина ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за обезщетение за безработица в Австрия, право на платена борса в Австрия, условия за обезщетение за безработица в Австрия, размер на обезщетение за безработица в Австрия, обезщетение за безработица при работа в чужбина ? ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА В АВСТРИЯ (ARBEITSLOSENGELD) Предпоставките за получаване на обезщетение за безработица в […]

Наследяване в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за казусите при наследяване в Австрия, разпореждане с имущество в случай на смърт в Австрия, завещание в Австрия, наследство в Австрия, право на запазена част в Австрия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за казусите при наследяване в Австрия, разпореждане с имущество в случай на смърт в Австрия, завещание в Австрия, наследство в Австрия, право на запазена част в Австрия ? Наследяване в Австрия и изготвяне на разпореждане с имущество в случай на смърт в Австрия (завещание в Австрия, съвместно завещание, […]

Парично обезщетение в Австрия при трудово правоотношение

Какво е най-важното, което трябва да знаете за парично обезщетение в Австрия при прекратяване на трудово правоотношение, трудово правоотношение в Австрия, система за трудови договори в Австрия, прекратяване на трудов договор в Австрия?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за парично обезщетение в Австрия при прекратяване на трудово правоотношение, трудово правоотношение в Австрия, система за трудови договори в Австрия, прекратяване на трудов договор в Австрия?   ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В АВСТРИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ В АВСТРИЯ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ТРУДОВ СТАЖ/НОВА СИСТЕМА ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ […]

Mайчинство в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете да майчинство в Австрия, продължителност на майчинството в Австрия, намалено работно време за родители в Австрия, защита срещу уволнение при бременност в Австрия?

Какво е най-важното, което трябва да знаете да майчинство в Австрия, продължителност на майчинството в Австрия, намалено работно време за родители в Австрия, защита срещу уволнение при бременност в Австрия? Забрана за работа и защита срещу уволнение при бременност в Австрия (Закрила на майчинство в Австрия)   Извънредният труд и увреждащия здравето труд са забранени, […]

Детски надбавки в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашите детски надбавки в Австрия, кандидатстване за детски надбавки в Австрия, размер на детските надбавки в Австрия, как да получите детски в Австрия , размер на детските в Австрия?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашите детски надбавки в Австрия, кандидатстване за детски надбавки в Австрия, размер на детските надбавки в Австрия, как да получите детски в Австрия , размер на детските в Австрия? Всички работещи родители имат право на кандидатстване за детски надбавки в Австрия (FAMILIENBEIHILFE) след раждането на детето си, независимо […]

Възстановяване на данъци от Австрия

възстановяване на данъци от Австрия връщане на данъци от Австрия

Какво  е най-важното, което трябва да знаете за възстановяване на данъци от Австрия, връщане на платени данъци от Австрия, подаване на данъчна декларация в Австрия, възстановяване на платени данъци в Австрия, данъчна служба в Австрия ? Възстановяване на данъци от Австрия ( връщане на платени данъци от Австрия ) и деклариране на данъци за работника/служителя […]

Трудов договор в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият трудов договор в Австрия, работа в Австрия, заплата в Австрия ,  трудово правоотношение в Австрия, платен отпуск в Австрия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият трудов договор в Австрия, работа в Австрия, заплата в Австрия ,  трудово правоотношение в Австрия, платен отпуск в Австрия ? ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ В АВСТРИЯ (DAS ARBEITSVERHÄLTNIS) Трудов договор в Австрия при започване на работа в Австрия  Вашето трудовоправоотношение в Австрия при започване на работа в Австрия […]

Проститутка в Австрия

Проститутка в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата като проститутка в Австрия, здравноосигуряване в Австрия, Регламентация на работата, като проститутка в Австрия Във всяка австрийска федерална провинция има собствени закони, които регламентират предлагането на сексуални услуги и работата като проститутка в Австрия във федералните провинции и техните главни градове: във всички провинции имате право […]

Здравна застраховка в Австрия

Здравна застраховка в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Здравна застраховка в Австрия В Австрия, както и в целия ЕС, има установено със закон задължително здравно осигуряване за всички работещи и постоянно пребиваващи на територията на страната и тези, които имат адресна регистрация. Става дума за задължителни осигуровки, които са част от социалното осигуряване и се събират от здравните каси. Здравноосигурителната вноска е 7,65% […]

Личен асистент в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата, като личен асистент в Австрия, работа като личен асистент в Австрия, работа с гевербе в Австрия, социален асистент в Австрия, работа с гевербе в Австрия, задължения на личен асистент в Австрия ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата, като личен асистент в Австрия, работа като личен асистент в Австрия, работа с гевербе в Австрия, социален асистент в Австрия, работа с гевербе в Австрия, задължения на личен асистент в Австрия ? Какво означава 24 часова грижа при работа като личен асистент в Австрия (социален асистент […]