Парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение

парично обезщетение

ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ТРУДОВ СТАЖ/НОВА СИСТЕМА ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД 01.01.2003 ГОДИНА (NEUES ABFERTIGUNGSRECHT) Това парично обезщетение се отнася за правоотношения, сключени след 01.01.2003 година. Строителните работници,които им е плащано според Законът за строителните работници, отпуските и касите за обезщетение, остават по старата система. Това важи и за […]

Закрила на майчинство в Австрия

закрила на майчинство в Австрия

закрила на майчинство в Австрия Забрана за работа и закрила на майчинство в Австрия   Извънредният труд и увреждащия здравето труд са забранени, забраната също и на вечерния труд, както през неделя и празниците, важи с малки изключения. Защита срещу едностранно прекратяване на трудовия договор и защита срещу уволнение Една специална защита срещу едностранното прекратяване […]

Детски надбавки в Австрия

детски надбавки в Австрия

детски надбавки в Австрия Детски надбавки в Австрия и обезщетение за отглеждане на малко дете (Kinderbetreuungsgeld) Право на това обезщетение има единият родител, когато той има право на обезщетение за семейство(Familienbeihilfe), или друго обезщетение от същия вид от друга държава. Родителят трябва да има адресна регистрация с детето в едно домакинство и доходът му не надвишава […]

Възстановяване на данъци от Австрия

възстановяване на данъци от Австрия връщане на данъци от Австрия

възстановяване на данъци от Австрия Възстановяване на данъци от Австрия  и деклариране на данъци за работника/служителя (ArbeitnehmerInnenveranlagung) Данъчната декларация на работника/служителя се подава  във Финансовата служба по адресна регистрация. Допълнително към данъчната декларация може да кандидатствате и за данъчни облекчения за случаите на извънредно натоварване (например разходи при заболяване и увреждане) или за родители. Задължително […]

Трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ (DAS ARBEITSVERHÄLTNIS) Трудов договор в Австрия Трудовият договор е уговорка между един работодател и един работник. Работникът е задължен да предоставя работната си сила, а работодателят е задължен да заплати определена надница/заплата.Дали един трудов договор е сключен в писмена или в устна форма принципно е без значение. (Изключение: Договорите […]

Проститутка в Австрия

Проститутка в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Проститутка в Австрия Регламентация на работата, като проститутка в Австрия Във всяка австрийска федерална провинция има собствени закони, които регламентират предлагането на сексуални услуги и работата като проститутка в Австрия във федералните провинции и техните главни градове: във всички провинции имате право в определени бордеи (например-публичен дом, сауна, бар, студио, клуб, студио за масажи „Ароматемпел“ […]

Здравна застраховка в Австрия

Здравна застраховка в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Здравна застраховка в Австрия В Австрия, както и в целия ЕС, има установено със закон задължително здравно осигуряване за всички работещи и постоянно пребиваващи на територията на страната и тези, които имат адресна регистрация. Става дума за задължителни осигуровки, които са част от социалното осигуряване и се събират от здравните каси. Здравноосигурителната вноска е 7,65% […]

Личен асистент в Австрия

Личен асистент в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Австрия Какво означава 24 часова грижа? Клиентите се обгрижват в техните жилища. Ако сте личнен асистент в Австрия, живеете при своя клиент и сте непрекъснато на негово разположение. Почивните дни и свободното време се уреждат изрично в рамките на договора. Личният асистент работи в многоседмичен ритъм например в двуседмичен, триседмичен или четириседмичен ритъм. Възнаграждението се […]

ООД в Австрия

ООД  в Австрия Консултантски услуги за българи в чубина

ООД в Австрия Дружество с ограничена отговорност ООД  в Австрия Дружеството с ограничена отговорност ООД в Австрия (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) е сред  най-често срещаните форми на юридически лица в страната, след Едноличният търговец (Einzelunternehmen – e.U.).  ООД (GmbH) може да бъде  учредено от едно или от няколко лица. Една от основните характеристиките на […]

Договор за наем в Австрия

Договор за наем в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Договор за наем в Австрия Договор за наем в Австрия  (Mietvetrag) Процедурата по подписването, действието и развалянето на договор за наем в Австрия (Mietvetrag) е основно регламентиран в закона за отдаване под наем (Mieterechtgesetz). В Австия съществуват два вида договори за наем на жилище – срочен (befristeter) и безсрочен (unbefristeter). Подписаният от нас договор за наем в Австрия (Mietvetrag) се счита за […]