Category Archives: Дания

Развод в Дания. Какво трябва да знам?

Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката при развод в Дания? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави? Съгласно юридическата практика, имуществените отношения между съпрузите в Дания се уреждат от законодателството на държавата на обичайно пребиваване на съпруга […]