Category Archives: Гърция

Покупка на имот в Гърция

Предварителен договор за покупка на имот в Гърция Когато продавача и купувача постигнат споразумение за продажба на имот, те могат да подпишат предварителен договор. Предварителният договор е ангажимент за продажба и представлява двустранен договор, подписан от двете страни, в който продавачът обещава да продаде, а купувачът обещава да купи веднага имота, след като бъдат изпълнени […]