Category Archives: Германия

Колективeн трудов договор в Германия

Колективните трудови договори в Германия са регламентирани важни права, въз основа на които Вие, в качеството си на работник, можете да се противопоставяте на Вашия работодател. По своето съдържание тези права се отнасят преди всичко до права на трудово възнаграждение и заплата или допълнителни плащания за извънреден труд или работа през почивните дни. В колективните […]

Данъчно облагане в Германия. Какво трябва да знам?

Задължително данъчно облагане в Германия Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, ако Вашето постоянно местожителство (Wohnsitz) е в Германия; или ако Обичайно пребивавате повече от шест месеца (183 дни) в Германия през една календарна година. Размер на подоходното данъчно облагане в Германия Данъчното оглагане в Германия се отнася за целия Ви доход  (gesamtes Einkommen). Това означава доходи от различни […]

Църковен данък в Гемания (Kirchensteuerpflicht)

Църковен данък в Гемания (Kirchensteuerpflicht) Църковен данък  в Германия (Kirchensteuerpflicht), който се плаща само от лицата,които принадлежат към Римокатолическата или Протестантската църковна общност. Той е подоходен данък (Lohn- bzw. Einkommensteuer) и е в размер на 8%-9% върху брутният доход на работниците или самостоятелно осигуряващите се лица. Данъкът се събира от данъчните служби (Finanzamt), като за своето посредничество, те удържат от […]

Предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия (Abmahnung)

Свалянето на филми, сериали, музикални произведения, компютърни игри, електронни книги, софтуерни програми и други подобни обикновено се извършва чрез използване на програми за обмен на файлове (BitTorrent, Direct Connect, Vuze), базирани на система P2P (рееr to peer). Споделянето на файлове (Filesharing) е техническа възможност за обмяна на данни онлайн, която сама по себе си не […]

Интеграционен курс в Германия

Интеграционен курс в Германия Ако живеете вече от дълго време в Германия и сте гражданин на ЕС, или сте гражданин на страна-членка на ЕИЗ, или като немски граждани нямате достатъчно познания по немски език, можете да подадете молба до Федералната служба по миграция за участие в интеграционен курс. Деца, юноши и младежи, които все още […]

Такса за радио и телевизия в Германия

Такса за радио и телевизия в Германия (Rundfunk­beitrag) В Германия, радио- и телевизионно разпръскване се  основата на солидарен модел, като всички немски граждани и постоянно пребиваващи чужди граждани на територията на страната са задължени да заплащат такса за радио и телевизия. Целта е да се гарантира възможно най-голяма справедливост на финансирането на държавното радио и телевизия, […]

SCHUFA в Германия. Oценката на кредитоспособността

Какво трябва да знам за оценката на кредитоспособността на SCHUFA в Германия? SCHUFA Holding AG e дружество имащо за предмет на дейност, събиране и систематизиране на информация, свързана с платежоспособността и кредитоспособността на физическо и юридически лица в Германия. Информацията съхранявана в базата данни на SCHUFA се използва от банки, кредитиращи институции, телекомуникационни оператори, лизингови […]

Адресна регистрация в Германия

Процедурата по адресна регистрация в Германия (die Мeldebescheinigung) в общината (das Rathaus) е задължителна за всички, които пребивават повече от 3 месеца на територията на Германия. В различните области на Германия срокът, в който трябва да се регистрирате на новия си постоянен адрес е от 7 до 14 дни от пристигането си.  Този срок важи независимо […]