Безплатна правна помощ в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето право на безплатна правна помощ в Германия (безплатна правна консултация в Германия), районен съд в Германия и къде да подадете молба за безплатна правна помощ?

Право на безплатна правна помощ в Германия (безплатна правна консултация в Германия) Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето право на безплатна правна консултация в Германия, защо е Важно да знаете какви са функциите на Вашият районен съд в Германия и къде трябва да подадете молба за безплатна правна помощ? Молба за безплатна правна […]

Правна застраховка в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Ваштата правна застрастраховка в Германия (застраховка за правна защита в Германия, видове застраховки в Германия и как да изберете Вашата застраховка в Германия и  да напарвите избор на застраховател в Германия.

Правна застраховка в Германия (Rechtsschutzversicherung) Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата правна застраховка в Германия (застраховка за правна защита в Германия), видове застраховки в Германия и как да изберете Вашата застраховка в Германия и  да напрaвите избор на застраховател в Германия?   Този вид застраховка за правна защита в Германия е една от най-важните […]

Надбавка за жилище в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете процедурата по кандидатстване за надбавка за жилище в Германия, за жилище под наем в Германия, община в Германия, служба за жилищна помощ в Германия и процедура по кандидатстване за помощ за жилище?

Надбавка за жилище в Германия (Wohngeld) Какво е най-важното, което трябва да знаете за процедурата по кандидатстване за надбавка за жилище в Германия, за жилище под наем в Германия, община в Германия, служба за жилищна помощ в Германия и процедура по кандидатстване за помощ за жилище? Видове надбавка за жилище в Германия Надбавка за жилище в Германия […]

Болничен в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият болничен в Германия, болничен лист в Германия, работодател в Германия, здравна каса в Германия (Krankenkasse)?

Болничен в Германия Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият болничен в Германия, особености на Вашият болничен лист в Германия, уведомление за болничен на работодател в Германия и на Вашата здравна каса в Германия (Krankenkasse)? Уведомяване на работодателят (Krankmeldung) Ако се чувствате болен и не може да отидете на работа, уведомете първо Вашия работодател […]

Шофьорска книжка в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата шофьорска книжка в Германия, кога тряба да премине към процецура за смяна на шофьорска книжка в Германия, кога се нуждаете от шофьорски курсове в Германия и Fahrschule,  какво трябва да знаете за службата по автотранспорт в Германия и мрежата RESPER?

Шофьорска книжка в Германия Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата шофьорска книжка в Германия, кога тряба да преминете към процецура за смяна на шофьорска книжка в Германия, кога се нуждаете от шофьорски курсове в Германия (Fahrschule),  какво трябва да знаете за немската служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle) и мрежата RESPER? Смяна на шофьорска книжка в Германия При […]

Самостоятелна стопанска дейност в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата самостоятелна стопанска дейност в Германия, какво представлява работа с Гевербе в Германия, регистрация на Гевербе, данъчната служба в Германия, данъчен номер в Германия?

Регистрация на Гевербе (самостоятелна стопанска дейност в Германия) Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата самостоятелна стопанска дейност в Германия, какво представлява работа с Гевербе в Германия, регистрация на Гевербе, данъчната служба в Германия, данъчен номер в Германия? Регистриралите самостоятелна стопанска дейност в Германия (Gewerbe) са самостоятелни предприемачи и трябва според §14 на Реда за самостоятелната стопанска дейност […]

Развод в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият развод в Германия (прекратяване на брак в Германия), приложение на Регламент (ЕС) 2016/1103 ?

Развод в Германия: Последици при развод в Германия Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият развод в Германия (прекратяване на брак в Германия), приложение на Регламент (ЕС) 2016/1103 ? Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката при развод в Германия (прекратяване на брак в Германия)? Кои критерии/правила се използват за определяне […]

Банкова сметка в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата банкова сметка в Германия, за откриване на банкова сметка в Германия, как да получите Вашата банкова карта в Германия, най-големите банки в Германия, какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка в Германия?

Банкова сметка в Германия: Как да откриете своя банкова сметка в Германия? Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата банкова сметка в Германия, за сложната процедура по откриване на банкова сметка в Германия, как да получите Вашата банкова карта в Германия, кои са най-големите банки в Германия, какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка […]

Договор за наем в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият договор за наем в Германия, допълнителни разходи за наем в Германия, връщане на депозит в Германия, приемно-предавателен протокол в Германия, наемодател в Германия ?

Договор за наем в Германия: Характеристика на договора за наем в Германия Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият договор за наем в Германия, какво включват Вашите допълнителни разходи за наем в Германия, какъв е срока за връщане на депозит в Германия, защо трябва да подпишете приемно-предавателен протокол в Германия, какви права има Вашият наемодател […]

Обезщетение за безработица в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето обезщетение за безработица в Германия, получаване на платена борса в Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица от Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица в България, регистрация в агенцията по заетостта в Германия?

Обезщетение за безработица в Германия:Основни характеристики Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето обезщетение за безработица в Германия, получаване на платена борса в Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица от Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица в България, регистрация в агенцията по заетостта в Германия? Кога получавате обезщетение за безработица в Германия (получаване […]

error: Публикацията е предмет на авторско право !!!