Адресна регистрация в Чехия. Процедура по адресна регистрация.

Удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu)

Ако престоят ви в Чехия надвишава 30 дни, сте задължени да съобщите за това в полицията, както и предполагаемата продължителност на пребиваването си, в срок до 30 дни от влизането ви на територията на Чешката република. Ако планирате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu), което се издава от полицията и да си направите адресна регистрация в Чехия. За целта ще са ви необходими валиден документ за самоличност, доказателства за здравна осигуровка /Европейска здравна карта и документ, доказващ причината за пребиваването ви – трудова заетост, обучение, икономическа активност/ самонаето лице, удостоврение за раждане, удостоверение за граждански брак, решение за развод, договор за наем и др.

 

При постъпване на работа, Вашият работодaтел е длъжен да води отчет за Вас като негов работник, поради което ще са му необходими данни за вашата адресна регистрация в Чехия, адреса в държавата, където пребивавате постоянно, номер на документа, с който сте влезли в страната, най-високо придобитата от вас степен на образование.

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в новата страна не могат да изискват от вас да подадете заявление  за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu), потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.

След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление) и да получите удостоверение за регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, решение за развод, договор за наем, здравна застраховка както и:

 • Служители / Командировани в чужбина
  • Удостоверение за заетост или потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа
 • Самостоятелно заето лице
  • Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице
 • Пенсионери
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Доказателство, че можете да се издържате без подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници
 • Учащи
  • Доказателство за записване в признато учебно заведение
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Декларация, че можете да се издържате, без да ви е необходимо подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобен, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Регистрационен номер (Rodné číslo)

При успешна регистрация ще получите своя регистрационен номер (Rodné číslo)

Може да свалите заявлението за издаване на удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu) тук.

Източници:

Закон № 326/1999

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.