Данъци в Португалия. Възстановяване на данъци.

Плащане на данъци в Португалия. Данък общ доход на работещите в Португалия IRS

Ако сте работили в Португалия през последните 5 години, имате право да кандидатствате за възстановяване на данъци в Португалия. Всеки, който е работил в страната и е получавал трудово възнаграждение в страната,  е задължен да плаща данъци в Португалия в това число и данък общ доход IRS.  Този данък се удържа от заплатата на служителя, преди да му бъде изплатена от работодателя, след което се изпраща до данъчната служба . Данъчното право в Португалия предвижда определена сума от припечеления през годината доход, която не подлежи на облагане. В зависимост от опита и професионализма на данъчния Ви консултант, сумата за възстановяване може да бъде увеличена със съответните облекчения и приспадания от данъка, който трябва да платите.

Задължително подаване на данъчна декларация за данъци в Португалия

След завършване на данъчната година на 31-ви декември, всички които са получавали доходи в Португалия и живеят в страната повече от 183 дни, трябва задължително да подадат данъчна декларация в данъчната служба. За тази цел трябва да се попълни формуляр и да се представят необходимите документи. Данъчната служба проверява верността на декларацията и изчислява размера на данъка за възстановяване или данъка, който трябва да бъде платен. Когато тази стойност бъде изчислена, служителят следва да получи парите си. Процеса отнема средно около 2-3 месеца, ако не са настъпили усложнения като: загубени документи, грешно попълнени формуляри, допълнителни въпроси от страна на данъчните служители и т.н. Също така, срокът зависи и от това дали извършвате действия самостоятелно или използвате посредничеството на консултантска компания. Фактите сочат, че по втория начин парите се получават по-бързо и по-лесно.

Какъв данък трябва да платите, ако живеете в Португалия?

  • Живеете ли в Португалия? Тогава трябва да платите IRS (данък върху доходите) получени навсякъде по света.
  • Живеете ли в Португалия по-малко от 183 дни в годината?  Тогава не се смятате за местно лице и заплащате само данъка върху приходите, получени в Португалия.Вие се считате за местно лице в Португалия, ако останете в страната:
    • за най-малко 183 дни (последователни или не) през данъчна година или
    • за период по-малък от 183 дни, но на 31 декември на въпросната година вие имате обичайно местопребиваване.

Данъчните сватки на облагане на данъка върху доходите на работещите в Поргугалия

Ставки на данъка върху доходите през 2019 г. (данъчна декларация 2019)

до 7 091 EUR- 14,5%

10 700 – 20 261 EUR- 28,5%

20 261 EUR – 25 000 EUR – 35%

25 000 – 36 856 EUR -37%

€ 36 856 – € 80 640- 45%

повече от 80 640 EUR – 48%

 

Кога и как трябва да подам данъчна декларация?

Данъкът върху доходите и социалните осигуровки се приспадат от вашата заплата от вашия работодател.

Трябва също така да представите декларация за годишен доход  от 1 април до 31 май

 

За да стартираме процедурата, ни е необходим вашият данъчен номер ( Identificação Fiscal) и годишният ви отчет за приходите.

 

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.