Детски надбавки в Норвегия

Всички български граждани работещи в Норвегия  може да кандидатстват за детски надбавки в Норвегия, дори и ако семейството му живее в родната страна. В Норвегия съществуват следните социални помощи във връзка с децата:Barnetrygd (детска надбавка)– парични средтсва се предоставят на деца под 18 годишна възраст. Сумата възлиза на 1054 NOK месечно. Целта на надбавката е да осигури финансова подкрепа на родителите при отглеждането на децата. Ако получавате подобни детски помощи в родната си страна, Вие ще получите само стойността, с коята тази надбавка в Норвегия превишава сумата в родината.

Utvidet Barnetrygd (разширена детска надбавка)-– имате право на детска надбавка, при условие че отглеждате сам/а детето си – можете да получите средства за едно дете повече, отколкото всъщност имате.

Kontantstøtte (пари в брой за отглеждане на дете)– парични средства се отпускат на деца на възраст между 1 и 2 години. В случай че детето не посещава детска градина или посещава по-малко от 20 часа седмично, сумата, която може да се изплати, е най-много за 11 месеца и е на стойност 6,000 NOK на месец за деца на възраст между 13 и 23 месеца. Сумата може да бъде изплатена със задна дата за срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението.

Детски надбавки в Норвегия

Ако отговаряте на изискванията, е възможно да получите два вида надбавки едновременно. Помощи могат да бъдат изплатени със задна дата за срок до три години от датата на подаване на заявлението (или до 3 месеца, когато става въпрос за надбавка Kontantstøtte), ако условията са спазени, като за целта трябва да предоставите: удостоверение за получените доходи в Норвегия през последните 3 години: последни талони от чекове, трудов(-и) договор(-и) и формуляр Skattekort.

  • Ако приключите работа в Норвегия, трябва да уведомите Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията (NAV), защото когато прекратите трудовите си отношения в Норвегия, Вие нямате право на детски надбавки. Ако не сте нает/а на работа в Норвегия и продължавате да получавате надбавки, след известен период от време NAV може да Ви начисли задължения.
  • И детските надбавки (Barnetryg), и парите в брой за отглеждане на дете (Kontantstøtte) се изплащат от NAV (Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията) в края на всеки месец.
  • Ако имате право на надбавки за последните 3 години, сумата се изплаща на един път, след като NAV (Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията) потвърди, че отговоряте на условията за отпускане на детски надбавки.
  • Ако родителите живеят заедно, сумата се превежда на майката на детето. Ако някой от родителите в настоящия момент работи в Норвегия, парите се изплащат на родителя, с който детето живее в страна от ЕИЗ.
  • NAV (Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията) определя дали Ви се полага детска надбавка или не. Weknowthelaw не носи отговорност за продължителността на взимането на решение, самото решение, както и стойността на детските надбавки, която може да получите.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.