Пет основни принципа за написването на добра автобиография

1. Фокусирайте се върху същественото

Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография.
Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате.
Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен.
Ако опитът Ви в професионален план е ограничен опишете първо Вашето образование и обучение – посочете и периода на стаж и доброволческа дейност по време на периода на обучение. Провете автобиографията си за правописни и пунктуационни грешки, защото те могат да бъдат дразнещи за бъдещите Ви работодатели и да бъдат причина за отхвърлянето й.

2. Конкретизирайте постиженията си

Използвайте кратки изречения. Концертирайте се върху онези аспекти на обучение и професионален опит, които са от значение за кандидатурата.
Посочвайте конкретни примери. Измерете вашите постижения.
Актуализирайте автобиографията си когато Вашият опит расте.

3. Винаги актуализирайте автобиографията си за позицията, за която кандидатствате

Наблегнете на силните си страни в съответствие с нуждите на работодателя и се фокусирайте върху уменията, които отговарят на позицията.
Дайте обяснение за периодите, в които сте прекъснали обучение или работа и дайте примери за придобити допълнителни умения през този период.
Преди да изпратите автобиографията проверете отново дали тя отговаря на изисквания профил.
Не си приписвайте достойнства, които нямате, в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.

4. Обърнете внимание на представянето на автобиографията си

Представете уменията и компетенциите си ясно и логично, така че Вашите предимства да се открояват.
Започнете с най-уместната информация.
Обръщайте внимание на правописа и пунктуацията.
Запазете оформлението и шрифта.

5. Проверете автобиографията, след като сте я попълнили

Не забравяйте да приложите мотивационно писмо.
Коригирайте всички правописни грешки. Оформлението следва да бъде ясно и логично.
Нека някой друг прочете автобиографията, освен Вас, за да сте сигурни, че съдържанието е ясно и лесно разбираемо.

Изготви твоята автобиография на всички езици в ЕС напълно безплатно тук.

This entry was posted in EC and tagged .