Детски надбавки в Белгия (Kinderbijslag). Кандидатстване.

ДЕТСКИ НАДБАВКИ В БЕЛГИЯ (Kinderbijslag)

Детски надбавки в Белгия (Kinderbijslag) се полагат за всяко дете, което гражданин на Белгия или на страна членка на ЕС и същевременно има адресна регистрация в страната. Ако нито Вие, нито Вашия работодател сте кандидатствали за тях, ние можем да направим това за Вас. А ако вече сте кандидатствали, но срещате затруднения, можем да Ви консултираме. Важно е да работите на трудов договор и да сте вписан в белгийската програма за социално подпомагане.

Какви са изискванията за получаване на детски надбавки в Белгия?

Детето трябва да е жител на страна членка на ЕС. За него може да се получават надбавки, до края на месец август на годината през която ще навърши 18 години. За деца на възраст между 18 и 25, също може да се получават детски надбавки, но те трябва да са студенти, да работят по-малко от 240 часа на тримесечие, и да печелят по-малко от 520,08 евро на месец и редица други критерии.

Внимание !!! Детето трябва да живее с Вас по времето, когато работите в Белгия. Единственото изключение е, ако е извън Белгия, заради обучение, свързано с неговото образование в Белгия.

Колко време отнема процеса по получаването на детски надбавки?

Процедурата по получаването на детски надбавки в Белгия отнема приблизително от 4 до 6 месеца.

 

Какви документи са Ви нужни, за да кандидатствате за надбавки в Белгия?

  • Копие на акт за раждане на всичките ви деца на възраст под 25 години.
  • Копие на свидетелство за сключен граждански брак
  • Копие на документ, наречен Fiche
  • Копия на документите за самоличност и на двамата родители
  • Доказателство за месечната издръжка на детето/ децата

Какъв е размера на детските надбавки във Фландрия, Белгия за 2018 година?

1-во дете2-ро дете3-то дете
Стандартният размер е (месечно)EUR 93.93EUR 173.80EUR 259.49

Какъв е размера на детските надбавки във Валония, Белгия за 2018 година?

1-во дете2-ро дете3- то дете
Стандартният размер е (месечно)EUR 95.80EUR 177.27EUR 264.67

Какъв е размера на детските надбавки в Брюксел, Белгия за 2018 година?

1-во дете2-ро дете3- то дете
Стандартният размер е (месечно)EUR 95.50EUR 177.27EUR 264.67

Колко години назад мога да кандидатствам за получаване на детски надбавки в Белгия?
За получаване на детски надбавки можете да кандидатствате 3 години назад, до момента на регистрация на детето в Белгия.

Кога ще получите Вашите  надбавки в Белгия ?

Месечната надбавка за деца се изплаща месечно, най-късно на 8-о число на всеки месец, следващ деня, в който се отнася правото на надбавката.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Източници: Закон за детски надбавки Белгия