Такса за радио и телевизия в Германия

Такса за радио и телевизия в Германия (Rundfunk­beitrag)

В Германия, радио- и телевизионно разпръскване се  основата на солидарен модел, като всички немски граждани и постоянно пребиваващи чужди граждани на територията на страната са задължени да заплащат такса за радио и телевизия. Целта е да се гарантира възможно най-голяма справедливост на финансирането на държавното радио и телевизия, а програмата  да бъде  независима, висококачествена и разнообразна. След като имате адресна регистрация в Германия, Вие може да получите писмо за плащане на такса за радио и телевизия в Германия.

Размер на месечнат такса

През 2018год. таксата е в размер на 17.50 евро.

Кандидатсвайте за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата за радио и телевизия в Германия

С нашите опитни консултанти Вие може да кандидатствате за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата.

Вие може да кандидатствате за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата ако:

  • На адресът, на който живеете е регистрирано повече от едно лице и някой от вече регистрираните плаща таксата;
  • Ако сте студент;
  • Ако сте пенсионер и ако получавате социална помощ в допълнение на своята пенсия;
  • Ако получавате обезщетение за безработица тип 2;
  • Ако имате второ жилище;
  • Имате увреждания на здравето;
  • Ако в жилището не живее никой;

Цена на услугата: 25 евро

 

Източници:

 Договор за финансиране на радиоразпръскването (RFinStV);

Консултирайте се онлайн относно освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата за радио и телевизия в Германия в сайта на weknowthelaw.eu

или на имейл адрес info@weknowthelaw.eu, тел. +31617576556, +359888194620

КОНСУЛТИРАЙ СЕ ОНЛАЙН