Такса за радио и телевизия в Германия

Такса за радио и телевизия в Германия (Rundfunk­beitrag)

В Германия, радио и телевизионно разпръскване се  основата на солидарен модел, като всички немски граждани и постоянно пребиваващи чужди граждани на територията на страната са задължени да заплащат такса за радио и телевизия. Целта е да се гарантира възможно най-голяма справедливост на финансирането на държавното радио и телевизия, а програмата  да бъде  независима, висококачествена и разнообразна. След като имате адресна регистрация в Германия, Вие може да получите писмо за плащане на такса за радио и телевизия в Германия. Вие трябва много добре да се запознаете с това писмо.

Размер на месечнат такса

През 2018год. таксата е в размер на 17.50 евро.

Кандидатсвайте за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата за радио и телевизия в Германия

С нашите опитни консултанти Вие може да кандидатствате за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата.

Вие може да кандидатствате за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата ако:

  • На адресът, на който живеете е регистрирано повече от едно лице и някой от вече регистрираните плаща таксата;
  • Ако сте студент;
  • Ако сте пенсионер и ако получавате социална помощ в допълнение на своята пенсия;
  • Ако получавате обезщетение за безработица тип 2;
  • Ако имате второ жилище;
  • Имате увреждания на здравето;
  • Ако в жилището не живее никой;

 

Източници:

 Договор за финансиране на радиоразпръскването (RFinStV);

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен специалист по данъчни въпроси още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20 , Tel. +31 61 75 76 557 E-mail  : info@weknowthelaw.eu. Цената на консултацията зависи от сложността на конкретния казус, като също така може да изберете измежду някой от нашите продукти в сайта.