Студентско финансиране в Холандия

Студентско финансиране в Холандия

Право на студентско финансиране в Холандия има всеки студент от държава членка на Европейския съюз. През 2018 год. Министерството на образованието в Холандия (DUO), предлага четири опции за студентско финансиране:

 • Студентско финансиране за такса за висше образование
 • Студентски кредит за лични разходи
 • Безвъзмездна студентска субсидия
 • ОV Карта за пътуване

Студентско финансиране на таксата за висше образование

Право, на студентско финансиране в Холандия за таксата за висше образование, се полага на студенти в затруднено положение, но покрива само таксите за образованието. През 2018 год. лихвата по кредита за финансиране на таксата за висше образование в Холандия е 0 %.   В Холандия заемът не се изпраща директно към учебното заведение. Първо трябва да платите вноската по таксата, и едва заетата сума ще бъде преведена във Вашата банкова сметка. Таксата за университетите в Холандия през учебната 2018/2019 год. е 2,060 евро на година. Някои от учебните заведения в Холандия позволяват разсрочено плащане ‒ на 10 вноски по 200 евро месечно. За да имате достъп до финансиране на таксата за висше образование в Холандия, трябва да отговаряте на следните критерии:

 • Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
 • Да сте на възраст под 30 години;
 • Да сте приет в програма на университет в Холандия;
 • Да имате свой граждански номер;
 • Да имате банкова сметка в холандска банка.

След като завършите, лихвата по заема ви ще бъде изчислена за пет години напред. Трябва да започнете да изплащате заема до две години след дипломирането си. Той трябва да бъде изплатен напълно до 15 години след вашето завършване, като минималната месечна вноска е 45,41 евро. Ако нямате достатъчно финансови ресурси да покривате тази месечна вноска, можете да помолите DUO (холандското министерство на образованието) да намали месечната ви вноска въз основа на Вашите доходи.

Студентски кредит за лични разноски

От 1.09.2015 всеки български студент в Холандия може да кандидатства за кредит до максимум 1016 евро на месец с минимална лихва (под 1%). За разлика от финансирането, този заем поема Вашите лични разноски за живот в Холандия. Размерът на заема се определя от самия студент, според това какви средства ще са му необходими всеки месец. Срокът за изплащането е 35 години. Месечната вноска, която трябва да внасяте след дипломирането, се определя от размера на заема, приходите ви към момента и лихвата по кредита. Плащате вноски само ако приходите ви надвишават минималната работна заплата. Тогава месечната ви вноска се начислява на базата на вашата нетна заплата, като лихвата може да достигне 4%. Ако не успеете да върнете заема за 35 години, остатъкът ви се опрощава.Условия за получаване на кредит за лични разноски са:

 • Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
 • Да сте на възраст под 30 години;
 • Да сте приет в холандски университет;
 • Да имате свой граждански номер в Холандия;
 • Да имате банкова сметка в местна банка;
 • Да работите минимум 14 часа на седмица (56 часа месечно) или Ваш родител/ партньор да работи 14 часа на седмица (56 часа месечно) в Холандия или да сте живели поредни 5 години в Холандия, без прекъсване повече от 6 месеца.

Трябва да сте работили в продължение на три месеца, преди да имате възможност да получите този тип финансова помощ.

Студентска субсидия

Българските студенти могат да получават 386.08 евро студентска субсидия на месец. За първите 5 месеца от обучението, тези 386,08 евро са подарък и не трябва да се връщат. При завършване на обучението в рамките на 10 години, останалата получена сума се опрощава при условие, че завършилият вече студент не надвишава определен годишен доход. Условия за получаване на студентска помощ:

 • Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
 • Да сте на възраст под 30 години;
 • Да сте приет в програма в университет в Холандия;
 • Да имате свой граждански регистрационен номер в Холандия, който получавате след регистрация в общината;
 • Да имате банкова сметка в холандска банка;
 • Родителите ви да имат доход под 30 000 евро годишно;
 • Да работите минимум 14 часа на седмица (56 часа месечно) или Ваш родител или партньор да работи 14 минимум часа на седмица (56 часа месечно) в Холандия или да сте живели 5 поредни години в Холандия, без прекъсване за повече от 6 месеца.

ОV – карта ( OV- chipkaart) за пътуване в цялата транспортна мрежда на Холандия

Българските студенти в Холандия могат да се възползват и от карта за транспортната мрежа като част от пакета за финансова помощ. През 2018 година месечната карта за транспорт струва 89.07 евро. Тази сума също може да бъде опростена при успешно завършване на обучението в рамките на 10 години.

Източници:

Закон за студентското финансиране (Wet studiefinanciering);

Продължителност на процедурата

Обикновено, студентското финансиране се получава в рамките на 1-2 месеца, но Министерството на образованието na Холандия (DUO) може да вземе финално решение и в по-дълъг срок.