Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag)

Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) и бюджетът свързан с децата (Kindgebonden budget) са форма на социално подпомагане в Холандия, за която може да кандидатствате сега.

За да кандидатствате за  детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да имате деца до 18 години;
 • Да сте работили в Холандия в продължение на повече от 6 месеца;

Размер на получаваните детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag)

Плащанията са на тримесечие и зависят от възрастта на детето. Размерът на получаваните детски надбавки (Kinderbijslag) варира всяка година. За 2018 год, в Холандия се изплащат детски надбавки (Kinderbijslag) за деца от 0-5 години 202,23 евро, от 6 до 11 години  254,57 евро и за деца от 12 до 17 години 288, 90 евро.

Рамерът на  получаваните детски надбавки в Холандия(Kinderbijslag)  може да бъде двоен, ако отговаряте на определени критерии напр. ако детето е с увреждане или участва в образователно или професионално обучение.  Когато излезе становище, че Ви се полагат детски надбавки в Холандия, парите се превеждат всяко тримесечие директно по Ваша лична банкова сметка.

Информиране на данъчната служба (belastingdienst) при промяна на положението Ви

Трябва да информирате банката за социално осигуряване (SVB) и данъчната служба (belastingdienst) в Холандия относно настъпили значителни промени, които могат да повлияят на размера на детските надбавки ( в това число значително нарастване на дохода на семейството, напускане на Холандия, развод и др.) в рамките на 4 седмици.

Размер на доходите на детето ако работи

Дете може да спечели не повече от 1,285 евро преди да спре надбавката за деца  в Холандия (Kinderbijslag).

Дни на плащания за 2018 год.

Детските надбавки биват депозирани по Вашата сметка на следните дати:

 • 2 януари 2018: детска надбавка за четвъртото тримесечие на 2017 г.
 • 2 април 2018 г .: детска надбавка за първото тримесечие на 2018 г.
 • 2 юли 2018 г .: детска надбавка за второто тримесечие на 2018 г.
 • 1 октомври 2018 г .: детска надбавка за третото тримесечие на 2018 г.

Необходими документи:

 • Копие на паспорт или лична карта;
 • Формуляри Jaaropgave;
 • BSN/SoFi номер;
 • Копие на трудов договор;
 • Удостоверение за получавани детски надбавки в България, придружено с официален превод на английски език.

 

Продължителност на процедурата: процесът продължава от 2 до 12 месеца.

Срок:

Детски надбавки могат да се получават най-много за последната 1 година.

Източници: Закон за детските надбавки (Algemene Kinderbijslagwet)