Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag)

Детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) и бюджетът свързан с децата (Kindgebonden budget) са форма на социално подпомагане в Холандия, за която може да кандидатствате сега.

За да кандидатствате за  детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да имате деца до 18 години;
  • Да сте работили в Холандия в продължение на повече от 6 месеца;

Размер на получаваните детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag)

Плащанията са на тримесечие и зависят от възрастта на детето. Размерът на получаваните детски надбавки (Kinderbijslag) варира всяка година. За 2018 год, в Холандия се изплащат детски надбавки (Kinderbijslag) за деца от 0-5 години 202,23 евро, от 6 до 11 години  254,57 евро и за деца от 12 до 17 години 288, 90 евро.

Рамерът на  получаваните детски надбавки в Холандия(Kinderbijslag)  може да бъде двоен, ако отговаряте на определени критерии напр. ако детето е с увреждане или участва в образователно или професионално обучение.  Когато излезе становище, че Ви се полагат детски надбавки в Холандия, парите се превеждат всяко тримесечие директно по Ваша лична банкова сметка.

Информиране на данъчната служба (belastingdienst) при промяна на положението Ви

Трябва да информирате банката за социално осигуряване (SVB) и данъчната служба (belastingdienst) в Холандия относно настъпили значителни промени, които могат да повлияят на размера на детските надбавки ( в това число значително нарастване на дохода на семейството, напускане на Холандия, развод и др.) в рамките на 4 седмици.

Размер на доходите на детето ако работи

Дете може да спечели не повече от 1,285 евро преди да спре надбавката за деца  в Холандия (Kinderbijslag).

Дни на плащания за 2018 год.

Детските надбавки биват депозирани по Вашата сметка на следните дати:

  • 2 януари 2018: детска надбавка за четвъртото тримесечие на 2017 г.
  • 2 април 2018 г .: детска надбавка за първото тримесечие на 2018 г.
  • 2 юли 2018 г .: детска надбавка за второто тримесечие на 2018 г.
  • 1 октомври 2018 г .: детска надбавка за третото тримесечие на 2018 г.

 

Детски надбавки могат да се получават най-много за последната 1 година.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.