Надбавка за наем в Холандия

Надбавка за наем  в Холандия (huurtoeslag)

Надбавката за наем в Холандия  (huurtoeslag) , представлява финансова помощ отпускана от  данъчната служба (belastingdienst) на хора с по-ниски доходи. За да получите надбавка за наем в Холандия (huurtoeslag), Вие може да кандидатствате в първия ден, в който започвате да плащате  наем, като надбавката се отпуска от 1-во число на следващия месец.

Договор за наем

За да получите надбавка за наем в Холандия (huurtoeslag) Вие трябва да имате подписан договор за наем, да сте регистриран в  общината (gemeente) в регистъра на постоянно пребиваващи лица, адресът на който сте регистриран да бъде самостоятелен адрес, а не да живеете в споделено жилище, наемът да не е прекалено висок, като също така е необходимо да притежавате сравнително ниски доходи.

Определяне на надбавката за наем в Холандия (huurtoeslag)

При определяне на надбавката за наем (huurtoeslag) от значение са следните фактори:

Възраст и размер и максимален размер на наема

За лица от 18 до 23 години максималният наем е 417.34 евро, за лица от 23 години до пенсионна възраст максималният наем е 710.68 евро.

Максимален доход

Максималният доход е 22 400 евро годишно, ако живеете с по-възрастен роднина  22.375 евро или с друг 30 400 евро годишно.

Доходи, които не се вземат под внимание

Първите 4827 евро от доходите Ви не се взимат под внимание за изчисляване при надбавката за наем (huurtoeslag), както и размерът на студентското финансиране  (Studiefinanciering).

Семейно положение: Вие сте самостоятелно живеещ, женен или живеете в състояние на фактическо съжителство.

Деца:  Брой, раждане и напускане на жилището.

При кандидатстване за надбавката за наем (huurtoeslag) се поемат и разходи за услуги и поддръжка на жилището до максимум 48 евро.

Промяна на положението

При промяна на Вашето положение, като промяна на семейно положение или фактическо съжителство, раждане на деца или преместването им от адреса, промяна в здравноосигурителния Ви статус, увеличаване на дохода или преместване на друг адрес, Вие трябва да уведомите данъчната служба в рамките на 4 седмици.

Вие може да кандидатствате за надбавка за наем (huurtoeslag) за 2018  година до 1-ви септември 2019 година.

Надбавката за наем бива изплащана на 20-то число за следващия месец.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обикновено, компенсацията за здравна застраховка се получава в рамките на 4-5 седмици, но данъчната администрация може да вземе финално решение и в по-дълъг срок.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Ние ще оформим Вашите документи и ще Ви консултираме в процеса на получаване на надбавката за наем (huurtoeslag)   в Холандия , като нашата такса за услугата 50 евро, в случай че компенсацията е на стойност до 100 евро месечно; 10% от сумата, но не по-малко от 100 евро, когато компенсацията е над 101 евро месечно.

Консултирайте се онлайн дали отговаряте на условията в сайта на weknowthelaw.eu

или на имейл адрес info@weknowthelaw.eu, тел. +31617576556, +359888194620

Източници: Закон за надбавката за наем (Wet op de huurtoeslag);