Шофьорска книжка в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата шофьорска книжка в Германия, кога тряба да преминете към процецура за смяна на шофьорска книжка в Германия, кога се нуждаете от шофьорски курсове в Германия (Fahrschule),  какво трябва да знаете за немската служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle) и мрежата RESPER?
Смяна на шофьорска книжка в Германия

При преместването си в Германия, европейските граждани, не са задължени да подновят шофьорската си книжка, която е издадена в държава членка на ЕС, с немско СУМПС (Führerschein). Книжките издадени в страна членка на ЕС, в това число и България, след 19.01.2013год. са валидни и в Германия за срок до 15 години, а издадените преди това само 10 години. Ако сте живели повече от 6 последователни месеца в Германия, т.е. имате постоянно местопребиваване (festen Wohnsitz) в страната и имате адресна регистрация в Германия, по Ваше желание Вие може да замените българската си шофьорска книжка предстрочно с немска книжка (Führerschein).  Запомнете, че смяната на Валидна шофьорска книжка издадена в България не е задължителна при установяване в Германия.

Процедурата по смяна на книжка се извършва във Вашата служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle)

Това може да бъде Stadtverwaltung или Landratsamt в зависимост от това, къде живеете.  В определени случаи може да Ви се наложи да карате Шофьорски курсове (Fahrschule) в Германия. В Германия контролните точки се броят обратно на тези в България, като при 8 наказателни точки Ви отнемат книжката.

Невалидна шофьорска книжка в Германия

Ако пребивавате постоянно в Германия, т.е. имате адресна регистрация в страната повече от 6 месеца и решите да подмените шофьорската си книжка в България, тогава Вашата шофьорска книжка ще бъде невалидна в Германия. Имайте предвид, че при управлението на автомобил без валидно свидетелство за управление в Германия е престъпление. От друга страна при подаване на документите си в България може да извършите престъпление по чл. 313 от българският наказателен кодексневярно деклариране, след като попълните декларацията за постоянно местопребиваване, която е задължителна при подаването на документи за шофьорска книжка в България. 
Процедура по смяна на шофьорска книжка в Германия (Umschreibung) при постоянно местопребиваване в страната в случай на изтичане на срок на валидност, загубване или унищожаване на СУМПС

За да стартирате процедурата по смяна на СУМПС в Германия, са Ви  необходими: лична карта или международен паспорт, удостоверение за адресна регистрация (Meldebestätigung), паспортна снимка (Passbild), оригиналът на старата Ви шофьорска книжка, в определени случаи ако имате нарушения на зрението трябва да имате сертификат за зрение от оптика в Германия (Gutachten über das Sehvermögen), а ако подаване документи за професионални категории се изискват и удостоверение за съдимост (Führungszeugniss) и удостоверение за психическа и физическа годност (medizinisch-psychologischen Untersuchung-MPU), не на последно място и  да подадете заявление във Вашата служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle) и така да получите Вашата немска книжка (Führerschein). При издаването на немска шофьорска книжка чуждестранната шофьорска книжка се изземва и се изпраща обратно на службата, издала книжката.

 
Цена на процедурата по смяна на шофьорска книжка в Германия

Цената на сертификата за зрение от оптика (Gutachten über das Sehvermögen) варира между 5-15 евро, а цената за издаване на шофьорска книжка в страната варира между 40 до 80 евро в различните провинции.

Шофьорски курсове (Fahrschule) в Германия 

Ако Ви се наложи да карате шофьорски курсове в Германия  и да се запишете в Fahrschule, имайте предвид, че курса включва практически (praktische Prüfung) и теоритичен изпит (Theorieprüfung). Като курсовете са достъпни, както на немски, английски език и много други езици, но не са достъпни на български. Fahrschule в Германия може да намерите тук. 

Шофьорска книжка за студенти в Германия

Посещаването на университет или училище не води само по себе си до промяна на обичайното местопребиваване на студентите. Затова и ако студентите  придобият по време на обучението си шофьорска книжка в България, то тя е валидна и в страната.

Промяна на фамилно име след сключване на брак 

При промяна на фамилно име след сключване на брак, СУМПС в Германия не се сменя, а самоличността се доказва с документ за самоличност.

 

Обмен на информация между държави в ЕС чрез мрежата RESPER

Съгласно разпоредбите на Директива 2006/126/ЕО за свидетелствата за управление на превозни средства (СУМПС) е предвидено държавите-членки на Европейския съюз да обменят помежду си информация за СУМПС чрез използване мрежата RESPER. По този начин компетентните органи на ДЧ следят за коректното издаване, подмяна или унищожаване на СУМПС, като спазват принципа на Директивата, който гласи че в рамките на ЕС никой не може да притежава повече от едно свидетелство.

 
България в RESPER

От 28 април 2015 България се присъединява към мрежата RESPER, което дава възможност на националната точка за контакт в лицето на Главна Дирекция „Национална полиция“ да провежда търсене в регистрите на СУМПС на ДЧ на ЕС в RESPER, както и е създадена възможност на другите ДЧ да извършват директни проверки относно издадените в България СУМПС, при подмяната им. По този начин като резултат от прилагането на Директивата издаващия орган разполага с актуална информация за валидността и съществуващите ограничения на СУМПС, както и наложените наказания на водача преди да започне подмяната. По този начин извършените нарушения на водача на територията на различните ДЧ могат да се окажат пречка за подновяването на СУМПС.

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Директива 2006/126/ЕО

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Здравна застраховка в Германия

Банкова сметка в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR