Трудова злополука в Белгия

Какво е най-важното, което трябва да знаете, ако претърпите трудова злополука в Белгия, работодател в Белгия, фонд за трудови злополуки в Белгия, инцидент на работното място в Белгия?

Какво представлява трудовата злополука?Трудовата злополука по принцип е инцидент на работното място в Белгия, който се случва на работник по време на изпълнение на трудовите задължения и причинява нараняване. Но злополуките на път за работа или на връщане от работа също са трудови злополуки. Нараняването може да бъде както от физически така и от психологически характер.

Установяване контакт с работодател в Белгия

В случай на трудова злополука в Белгия, уведомете възможно най-бързо работодателя си, дори и ако нямате писмен трудов договор или не сте официално нает. Нека ваш колега или познат ви придружава по време на разговора ви с работодателя ви или му съобщете за злополуката с препоръчано писмо. Дори и ако първоначално да няма пострадали по време на произшествието, може би е важно да докладвате за този инцидент. Запишете, запомнете и съхранете:

 • при какви обстоятелства е била злополуката
 • кой е видял този инцидент на работното място в Белгия
 • кой може да свидетелства, че сте били на работа на този ден или на това място
 • какви са били договореностите по отношение на работата, които е трябвало да бъдат изпълнени
 • дали има доказателства за покупка на материали
 • дали има платежни фишове или доказателство за това, че заплатата е била преведенаКаква е отговорността на Вашият работодател в Белгия?

Работодателят е длъжен да има застраховка за работниците или служителите, които наема. Така че, вероятно е да е осигурен и за вас, дори и да не сте законно нает. След като е бил информиран за инцидента от ваша страна, той е длъжен да уведоми застрахователя си до 8 календарни дни. Дори и ако самият работодател да е информиран с няколко месеца закъснение, той е длъжен веднага да предаде информацията.

Какво трябва да направи застрахователят при трудова злополука в Белгия?

Застрахователят трябва да реши в срок от 30 дни дали да приеме или не събитието като трудова злополука или дали да задържи досието за разглеждане. Застрахователят трябва да внимава да не забави процедурата твърде дълго, за да не изтече давността на събитието. Fedris/Фондът за трудови злополуки може да даде съвет на застрахователя, но не може да го задължи да поеме отговорността за злополуката. При настъпване на давностният срок (= 3 години, считано от датата на произшествието), необходимо е да бъде изпратено препоръчано писмо до застрахователя с искане за отсрочване срока на давност с още 3 години. За обжалване решението на застрахователя трябва да се обърнете към трудовия съд.

Каква е ролята на Fedris/Фонд за трудови злополуки в Белгия?

Ако след период от 14 дни, след като сте информирали работодателят ви, все още не сте получили писмо от застраховател, вероятно това означава, че работодателят ви не е имал застраховка. Можете да се обърнете към Фонда, за да проверите дали работодателят ви ефективно е обявил злополуката. Вие разполагате със срок от 3 години, за да съобщите за една трудова злополука, но го направете възможно най-скоро, защото колкото по-дълго е времето между злополуката и декларацията ви за това във Фонда, толкова по- малко доказателства ще има и следователно заявлението ви ще бъде по-незначително.

Можете да съобщите за злополуката просто с имейл или писмо или като отидете, заедно с ваш колега и попълните формуляр във Фонда.

Посочете възможно по-вече данни за себе си, за работодателят ви, за злополуката. Фондът ще се адресира до застрахователя на работодателя ви и ще спомене за отговорността им. Но няма гаранция за това дали Фондът ще прецени дали да се намеси или не. Ще бъдат проучени пълния обхват на злополуката и дали е имало трудово правоотношение.

Ако Фондът признае поизшествието за трудова злополука, дори и да не е имало осигуряване към датата на злополуката, то възможна е интервенция за:

 • медицинските разходи
 • обезщетение за временна неработоспособност
 • евентуално обезщетение за трайна неработоспособност

Важно при трудова злополука в Белгия

 • Дори и да сте в състояние да работите, възможно е да нямате никакви доходи
 • Вероятно е също да имате и медицински разходи. Тези разходи ще бъдат платени (възстановени) от застрахователя на работодателят ви.
 • Междувременно, можете да обжалвате пред здравно-осигурителен фонд или по процедурата за неотложна медицинска помощ за лица без законно пребиваване чрез Общественият център за социални грижи (OCMW, по вашето местопребиваване или в краен случай по местонахождението на доставчика на здравни грижи). OCMW въз основа на социално проучване (чрез случайно домашно посещение) ще потвърди дали сте незаконно пребиваващ и нуждаещ се. В случай на положително решение, OCMW ще заплати на доставчика на здравни грижи и / или за медикаментите, след което ще бъдете обезщетен от застрахователя
 • Ако поради злополуката останете доживотно нетрудоспособен или никога по-вече да не можете да придобиете пълен доход, евентуално можете да получавате чрез застрахователя или Фонда обезщетение за трайно уврежданеЗащо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: Fedris

Още информация по темата за живот и работа в Белгия може да намерите в следните публикации:

Детски надбавки в Белгия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR