Личен асистент в Италия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата като личен асистент в Италия и работа като баданте в Италия (BADANTI), каква е разликата от работа като колф в Италия COLF или всичко за работа като личен асистент в Италия?Работата като личен асистент в Италия попадат в категорията “РАБОТА В ДОМА”

Труда на домашния личен асистент в Италия попада в категорията “РАБОТА В ДОМА” и по смисъла на италианския закон 339/58 работник в дома е “онзи, който отдава труда си в полза на нормалното функциониране на живота в един дом”. Работата на домашният помощник и личен асистент в Италия ( колф в Италия и баданте в Италия ) е регламентирана от Националния Колективен Трудов Договор (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E BADANTI).

Назначението на работа е предопределено в зависимост от гражданската принадлежност на колф в Италия и баданте в Италия към страните от Европейския Съюз.

За граждани на Евросъюза: Работодателят може да приеме на работа ВЕДНАГА работника/чката (без да е необходимо каквото и да е разрешително за престой или за работа): необходими и достачни са само един документ за самоличност /българска лична карта или паспорт/ и КОДИЧЕ ФИСКАЛЕ /това е гражданския номер на всяко лице в Италия, издава се от Агенцията по приходите/.

Пробен период за работа като колф в Италия и баданте в Италия 

Различен е в зависимост от категорията труд. (8 дни работни за категорията A, A супер, B, B супер, C, C super; 30 дни за категорията D, D супер).

Работно време на личен асистент в Италия 

В случаите, когато работникът/чката СЪЖИТЕЛСТВА С РАБОТОДАТЕЛЯ, може да работи максимо 10 часа на ден непоследователни, но не повече от 54 часа за седмица. В случаите, когато работника/чката НЕ СЪЖИТЕЛСТВА, може да работи максимум 8 часа на ден непоследователни и не повече от 40 часа на седмица разпределени за 5 или 6 дена. Работникът има право на почивка от поне (или минимум) 11 часа последователни в рамките на 1 денонощие и на едно прекъсване неплатено за не по-ма;лко от 2 часа на ден, предназначено за действителна почивка.Празнични дни

1/01, 6/01, Понеделника след Великден, 25/04, 01/05, 2/06, 15/08, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 e Празника на селището (Santo Patrono): в тези дни трябва да бъде съблюдавана и осигурена пълноценната почивка като остава задължението за съответното нормалмото заплащане на почивния ден.

Седмична почивка

Цялото денонощие на неделя (24 часа) и още едно половин денонощие от 12 часа, което ще трябва да се договори изришно с работодателя (обект на дискусия може да бъде само точния ден от седмицата, който да бъде използван, но не и продължителността на почивката).

Отпуска

Правото на ползване на отпуска е НЕОТКАЗУЕМО, т.е. не може да бъде отменено от страна на работодателя. Независимо от продължителността на работния ден, за всека отслужена година към един и същ работодател се полагат 26 дни отпуска (в работни дни). Ако трудовото правоотношение не надвишава 1 година, на работника му се полагат риспективно толкова дванадесети части, колкото месеца има отработени. За всеки ден от отпуската работниът има право на възнаграждение от 1/26 част от нормалната си месечна заплата.Болнични дни

Работникът трябва да уведоми своевременно работодателя си и до 3 дни да представи медицински сертификат. Работникът има право да му бъде пазено работното място за различен период, в зависимост от прослужения стаж по договор към същия работодател (10 дни за стаж до 6 месеца; 45 дни за стаж от 6 до 24 месеца; 180 дни за прослужени повече от 24 месеца). Освен това по време на болничните дни Иработникът има право и на половината от договореното си дневно възнаграждение за първите 3 дни и на пълно дневно възнаграждение за останалите болнични дни за един максимум от 8 дни при стаж до 6 месеца; 10 дни при стаж от 6 до 12 месеца; 15 дни за прослужени пожече от 12 месеца.

Трудови злополуки

Ако на работникът бъде издаден болничен лист до 3 дни, то работодателят не е длъжен да обявява случилото в INAIL (Италианския Институт за Трудови Злополуки), трябва обаче да заплати на работника нормалното дневно възнаграждение. Ако болничния лист продължава повече от 3 дни, то работодателят е длъжен да декларира трудовата злополука до 2 дни от датата на получаването на болничния лист.

Майчинство

Работничката има право да прекъсне изпълнението на трудовите си задължения за 2 месеца предшестващи предполагаемата дата на раждането, периода между предполагаемата и действителната дата на раждането и 3 месеца след датата на раждане. Работничката има право на обезщетение за майчинство, платено от INPS (италианския осигурителен институт), в размер на ‘80% от договореното месечно възнаграждение, при условие, че работничката има 52 седмични осигуровки в рамките на последните 2 години, предшестващи началото на майчинството или пък 26 седмични осигуровки през предходната година.Приключване на трудовото правоотношение на колф в Италия и баданте в Италия 

Същото може да бъде прекратено от всяка една от страните, стига да са спазени следните условия за предизвестие:
За трудови договори сключени за по-малко от (или равно на) 24 часа: 8 календарни дни за трудови правоотношения до 2 години, 15 календарни дни при стаж повече от 2 години. Горепосочените срокове се намалят с 50 % , когато трудото правоотношение се прекъсва по инициатива на работника. За договори на 25 и повече работни часа на седмица: 15 календарни дни при служба до 5 години при същия работодател и 30 дни при стаж повече от 5 години.

Колко е по закон минималната заплата на еднин личен асистент в Италия

Минимална заплата е възможно най-ниското почасово, дневно или месечно заплащане, под което не може да се падне по закон в Италия.

В никакъв случай ако работите като домашна помощница или гледачка на възрастни и болни хора, не може да получавате по-малко от минимума, определен по закон за съответната година от Националния колективен трудов договор.

Заплащането за колф в Италия и баданте в Италия  актуализира всяка година в съответствие със стандарта на живот в Италия.

Новите стойности се фиксират от национална комисия, включваща представители на асоциациите на работодателите, синдикатите, Министерството на труда и социалните грижи.

Новите минимални заплати влизат в сила всяка година от 1 януари.

Те са различни в зависимост от категорията труд в домакинствата, който се полага.

Тръгва се от началното ниво А за работещи, които започват за пръв път този вид работа, за да се стигне до квалифицираните работници от ниво DS, които могат да се грижат за болни хора, които не са в състояние да се самообслужват.Ето какъв е минимумът заплащане, предвиден за 2018 г. за работа като личен асистент в Италия

За домашни помощници от категория А – месечната заплата е 625,15 евро, а почасовото заплащане – 4,54 евро. Когато се налага и нощно присъствие, тогава месечната заплата става 651 евро.

За категория А super  – минимумът на месец е 738,82 евро, а на час – 5,36 евро.

Категория B – минимумът на месец е 795,65 евро за пълно работно време. За работа до 30 часа седмично – минимумът е 563 евро. Почасово – 5,68 евро.

За категория B super – месечният минимум е 980,35 евро при нормално работно време. Ако е за работа под 30 часа седмично – минимумът е 592 евро. Почасовото заплащане е 6,02 евро.

Категория C – месечният минимум е 909.33 евро, а за работа под 30 часа седмично – 654 евро. Почасовото заплащане е 6,36 евро.

За категория C super – минимум на месец се полагат по 1111,07 евро. Почасовото заплащане е 6,70 евро. За присъствие и нощем – минимум по 1102 евро на месец, а почасово – 7,15 евро.

За категория D – месечният минимум е 1136,64 евро, а почасовото заплащане – 7,73 евро.

За категория D super – минимум на месец по 1372,52 евро, а почасовото заплащане – 8.07 евро. За присъствие и нощем – минимумът на месец е 1361 евро, а почасовото заплащане е 8,62 евро.

За категориите D и D super е необходимо да се прибават и 168.07 евро обезщетение.

Обезщетението за храна и подслон е 5,44 евро на ден.

Към минималното заплащане по закон се прибавят и добавките за стаж, които се полагат на всеки 2 г., ако работата е при същия работодател. Освен това се полагат и средства за храна и подслон, ако работникът живее в дома на работодателя.

Всички тези суми са нетни, т.е. без средствата за социални осигуровки (contributi).

Осигуровките за час труд се изчисляват на базата на ефективното почасово заплащане (отговаря най-малко на минималното заплащане за съответната квалификация), плюс добавките за стаж, плюс квотата за храна и подслон, плюс квота от тринадесета заплата.Пояснение за видовете категории

А – със стаж под 12 месеца – обикновен домашен помощник или градинар

А super – грижи се за възрастни хора или деца отвреме навреме.

B – със стаж над 12 месеца – многофункционален помощник, квалифициран работник, шофьор, градинар

B super – асистент на възрастни хора и деца, който се грижи и за дома

C – със специфични професионални умения, готвач

C super – асистент на възрастни хора или деца, които не са в състояние сами да се грижат за себе си, плюс грижи за дома. Без професионална диплома.

D – притежаване на диплома за съответната работа – иконом, гувернант, главен готвач, главен градинар

D super – личен асистент на възрастни хора и деца, които не са в състояние да се грижат за себе си. Диплома за медицинска сестра. Грижи за дома

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: INAIL (Италианския Институт за Трудови Злополуки)

Още информация по темата за живот и работа в Италия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Италия

Договор за наем в Италия

Здравна застраховка в Италия 

Пътуване на деца извън Италия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR