Какво е най-важното, което трябва да знаете за известие за сваляне в САЩ ( takedown notice), авторски права в САЩ, носител на авторски права в САЩ, авторско съдържание в САЩ ?Какво трябва да направя, ако получа DMCA известие за сваляне (takedown notice) в САЩ?

Законът за Авторското право е цифровото хилядолетие DMCA в САЩ, защитава носителите на авторски права в САЩ, като осигурява процедура по премахване на законно защитени произведения на авторското право от интернет.

Основен инструмент за премахване на защитено авторско съдържание в САЩ от уебсайтове е известие за сваляне (takedown notice), което се изпраща чрез доставчика на интернет услуга (internet service provider -ISP) до нарушителя, който умишлено или неумишлено е нарушил авторките права на съдържанието защитено в САЩ

Официалното известие за сваляне (takedown notice) трябва да бъде изпратено  в писмен вид до агента по DMCA на доставчика на интернет услугата (internet service provider -ISP), като трябва да съдържа следните елементи:

 • Подпис на собственика на авторските права или подпис от упълномощен негов представител (юридически консултант). Подписът може да бъде физически или електронен.

Внимание!!! Електронният подпис е правно валидна форма за свидетелство на авторство на документ.

 • Да бъде идентифицирано официалното произведение, защитено с авторски права Uniform Resource Locator (URL);
 • Да бъде идентифицирано точно застрашаващото произведение- Uniform Resource Locator (URL);
 • Да бъде предоставена информация за вида на самото нарушение;
 • Да бъдат предоставени данни на носителя на авторското право или упълномощен представител;Внимание!!! При изготвяне на известие за сваляне (takedown notice) Вие трябва да се съгласите и да приемете три задължителни клаузи:

 • Известието за сваляне (takedown notice) е изготвено добросъвестно;
 • Вие сте носител на авторски права в САЩ за това съдържание;
 • Декларирате, че се заклевате (под опасност за повдигане на обвинение за лъжесвидетелстване), че това което изложеното в документа е  истина и също така приемате юрисдикция на Федерален съд на САЩ.

Внимание!!! Някой големи компании предлагат  DMCA генератор за  известие за сваляне (takedown notice), като по този начин улесняват обмена на информация по между си, но подобен DMCA генератор не защитава напълно Вашите права. 

Съгласно Законът за Авторското право е цифровото хилядолетие DMCA всеки доставчик на интернет услугата (internet service provider -ISP, трябва да има агент по DMCA, като известието за сваляне (takedown notice) трябва да бъде подадено до него в писмен вид. Тук може да намерите данни за агентите по DMCA, който задължително се регистриран в САЩ. https://dmca.copyright.gov/osp/search.html

Известие за сваляне (takedown notice) е правно валидно за уебсайтове, които се хостват в САЩ и страните членки на бернската конвенция за интелектуална собственост на WIPO. Ако уебсайтът се хоства в друга страна, Вие пак може да свалите авторско съдържание, но тогава процедурата е по-сложна и ще имате нужда от услугите на (юридически консултант).

Внимание!!! Ако получите известие за сваляне (takedown notice) и Вие сте наясно с това, че сте плагиатствали авторско съдържание в САЩ е най-добре Вие незабавно да свалите съдържанието от уебсайта си!!!При получаване на известие за сваляне (takedown notice) адресирано до доставчика на интернет услугата (internet service provider -ISP), той ще премахне съдържанието за 10-14 дни, през които ищеца и ответника  имат време да се договорят по между си. Ответникът има право да предостави насрещно известие (Counter-Notice), което трябва да включва информация относно:

 • Информация за премахнатото съдържание, което е обект на спора;
 • Декларация за добросъвестност;
 • Декларирате, че се заклевате и под опасност за повдигане на обвинение за лъжесвидетелстване, че това което пише е  истина и също така приемате юрисдикция на Федерален съд на САЩ.
 • Ваш подпис или подпис от упълномощено лице (юридически консултант). Подписът може да бъде физически или електронен.

След предоставянето на насрещното известие (Counter-Notice), жалбоподателят има две възможности да оттегли известието за сваляне (takedown notice) или да подаде документи за разглеждане на спора във Федерален съд.

Източници:

THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в САЩ може да намерите в следните публикации:

Зелена карта за САЩ 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

Lorem ipsum..