Здравна застраховка в Холандия

здравна застраховка в Холандия, здравен застраховател в Холандия, годишен разход собствен риск, глоба за здравна застраховка в Холандия, здравна застраховка за студенти в Холандия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Холандия, Вашият здравен застраховател в Холандия,  за годишен разход собствен риск, за глобата за здравна застраховка в Холандия и за здравната застраховка за студенти в Холандия?Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering )

Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering) е задължителна за всички постоянно пребиваващи на територията на страната. Тя трябва да се сключи в рамките на четири месеца след регистрацията в общината, като в противен случай следва глоба. Тя е задължителна за всички, които имат адресна регистрация в общината и работят или живеят за срок по-дълъг от 3 месеца в Холандия.Глоба за здравна застраховка в Холандия

Разходите за здравеопазване в Холандия обикновено са по-високи от тези в родната Ви страна. Ако имате работа в Холандия и работите на трудов договор в Холандия и нямате здравна осигуровка в Холандия, може да Ви бъде наложена законоустановена глоба  за здравна застраховка в Холандия от Националния здравноосигурителен институт на Холандия. Тя ще бъде в размер на 402,24 EUR. Ако след като платите тази глоба, Вие отново нямате здравна застраховка в Холандия, ще бъдете глобени с още 402,24 EUR.

Липса на здравна застраховка в Холандия

Ако нямате здравна застраховка, която да покрие разходите Ви за лечение в Холандия и Вашето състояние не е спешно, Вие сами ще трябва да ги покриете. Това най-често става, като здравното заведение изпрати фактура на Вашия постоянен адрес, която е с краен срок на плащане, както и глоба за здравна застраховка в Холандия.

Здравна застраховка в Холандия за чуждестранни студенти

Здравната застраховка не е винаги задължителна за чуждестранните студенти пребиваващи в Холандия. Като чуждестранен студент имате опция да си направите здравна застраховка в Холандия, да имате частна здравна застраховка от страната Ви по произход или да ползвате Европейската здравна осигурителна карта от страната Ви по произход. Единствено когато сте на стаж или работите по време на следването Ви в университет, сте задължени да си направите здравна застраховка в  Холандия, като в противен случай не сте!

Съществуват два вида разходи, които сте задължени да правите във връзка с Вашата здравна застраховка в Холандия. Месечен разход премия (premie), който бива удържан автоматично всеки месец от Вашата банкова сметка и годишен разход собствен риск (eigen risico), който плащате в края на годината, в случай че Вашите вноски не покриват разходите направени за лечение. За 2018 година максимума, който може да платите е 385 евро годишен разход собствен риск (eigen risico).

Здравна застраховка за студенти в Холандия и българското осигурително право

Съгласно българското законодателство (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО) всички български студенти, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет.  Тази разпоредба не прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни. Следва да се има предвид, че когато български студенти учат в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) и по време на престоя си в другата държава-членка те не осъществяват дейност там, от гледна точка дейността на НАП в трансгранична ситуация спрямо тях остава приложимо законодателството на компетентната спрямо тях държава. В този аспект лицата, които учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС (които попадат в персоналния обхват на регламента и в трансгранична ситуация за тях остава приложимо българското осигурително законодателство) или в трети страни,  ако отговарят на условията по чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО, са осигурени за сметка на държавния бюджет.

За да уредят здравноосигурителния си статус, е необходимо тези студенти да представят в офисите на Национална агенция за приходите по постоянен адрес доказателствени документи. Такива документи са например: удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование и др. Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид само, ако в тях е посочен периода на обучение. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се „изчистят“ задълженията на студента за здравноосигурителни вноскиСтудентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.

Годишен разход собствен риск (eigen risico)

Ако не сте имали нужда от никакво лечение през годината или сте ползвал само основните услуги, не плащате годишен разход собствен риск (eigen risico).

Eigen bijdrage (Личен принос)

За някои от разходите за здравни грижи трябва да заплатите сам фиксирана сума или процент от разходите. Ако сте допълнително осигурен, проверете, как стоят нещата при Вашия здравен застраховател.

Aanvullende verzekering (Допълнителна застраховка)

Допълнителен пакет за медицински и стоматологични услуги, който можете доброволно да изберете при някой здравноосигурителен фонд и за който трябва да плащате допълнително.Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering ) включва

Основната здравна застаховка в Холандия покрива следните дейности: посещение при личен лекар (huisarts); престой в болницата, операция или спешна манипулация (ziekenhuis); спешна медицинска помощ (ambulancevervoer); изписване на лекарства (medicijnen); кръвни тестове (bloedonderzoek); дентална медицинска помощ за деца до 18 години (tandarts); дентална хирургия и снимки на зъби за лица над 18 години; психологична помощ (geestelijke gezondheidszorg); преглед при специалист (medisch specialist); раждане (zwangerschaps- en geboortezorg)  и грижа за бременни (kraamzorg) ; грижа за хората в затруднено положение (gehandicaptenzorg); грижа за възрастни (ouderenzorg), както и някой терапевтични услуги, като логопедия и диетология.

Процедури които не включват годишен разход собствен риск (eigen risico)

Повечете от тези процедури включват и годишен разход собствен риск (eigen risico). Процедурите, които не включват годишен разход собствен риск (eigen risico) са: посещение при личен лекар (huisarts); дентална медицинска помощ за деца до 18 години (tandarts) и грижа за беменни и раждане (zwangerschaps- en geboortezorg)  и майчинство (kraamzorg).

Застрахователните компании предлагат и допълнително здравно осигуряване, което включва допълнителни процедури, в зависимост от Вашите предпочитания.

След сключване на Вашата здравна застаховка, Вие трябва да се регистрирате при личен лекар (huisarts) във Вашият град. Също така Вие може да регистриате и в аптека (apotheek), където ще се пази цялата история на предписаните Ви лекарствени средства.

Здравна застраховка за деца до 18 години

Здравната застраховка на деца до 18 години се покрива от застрахователят на родителите им без да се дължи  годишен разход собствен риск (eigen risico) за тях. Новородени  трябва да се регистриат за здравна застраховка, в рамките на 4 месеца след раждането.

Смяна на здравен застраховател в Холандия

Вие може да сменяте Вашият здравен застраховател в Холандия веднъж в годината, за следващата година, като крайният срок е  31 декември.

Здравно застраховане чрез работодател или агенция за временна заетостАко Вашият работодател има сключена колективна здравна застраховка може  да се включите към нея. В този случай получавате облекчение върху дължимата вноска. Работодателят ще удържи сумата за вноската от Вашата заплата. Сумата за нея можете да откриете върху фиша за работната заплата. Погрижете се да получите полица, условията по полицата и здравноосигурителна карта. Също така и агенциите за временна заетост често уреждат здравното осигуряване на техните временно заети кадри. Работодателят прекратява здравната Ви застраховка, щом напуснете работа.

Не ви е необходима здравна застраховка, ако сте командирован служител и работите с европейски формуляр А1. 

 

Кандидатствай за месечна надбавка за  здрaвни осигуровки в Холандия (zorgtoeslag)

Ако имате ниски доходи Вие може да кандидатствате за  месечна надбавка за  здравни грижи (zorgtoeslag), която се отпуска ежемесечно от данъчната служба (Belastingdienst).

Mоже да сравните основните цените на здравните застраховки предлагани от здравен застраховател в Холандия тук.

Оценка WIZ на SVB

Ако живеете и имате право на законен престой в Холандия, работите на непълен работен ден или сте самонаето лице (ZZP-er) и получавате по-ниски доходи от минималната работна заплата, Вие може да проверите дали може да се освободите от заплащане на задължителна здравна застраховка в Холандия. Тази оценка се прави от SVB.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Закон за здравното осигуряване (zorgverzekeringswet)

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Холандия

Община в Холандия 

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Договор за наем в Холандия

Детски надбавки в Холандия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR