Здравна застраховка в Холандия: Основна здравна застраховка

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Холандия, Вашият здравен застраховател в Холандия,  за годишен разход собствен риск, за глоба за здравна застраховка в Холандия и за здравната застраховка за студенти в Холандия?Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering или basispakket )

Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering) е задължителна за всички постоянно пребиваващи на територията на страната. Тя трябва да се сключи в рамките на четири месеца след регистрацията в общината, като в противен случай следва глоба. Тя е задължителна за всички, които имат адресна регистрация в Холандия и работят или живеят за срок по-дълъг от 3 месеца в Холандия.  Разходите за здравно осигуряване в Холанди се разделят на две: разходи за основни здравни грижи (Zvw zorgverzekeringswet) и разходи за дълготрайни здравни грижи и допълнително лечение Wlz (wet langdurige zorg).


Глоба за здравна застраховка в Холандия

Разходите за здравеопазване в Холандия обикновено са по-високи от тези в родната Ви страна. Ако имате работа в Холандия и работите на трудов договор в Холандия и нямате здравна осигуровка в Холандия, може да Ви бъде наложена законоустановена глоба  за здравна застраховка в Холандия от Националния здравноосигурителен институт на Холандия. Тя ще бъде в размер на 410,49 EUR. Ако след като платите тази глоба, Вие отново нямате здравна застраховка в Холандия, ще бъдете глобени с още 410,49 EUR. Ако смятате, че глобата Ви е наложена неправомерно, Вие може да обжалвате пред Централната административна комисия в Холандия САК. Ако не плащате здравната си застраховка в продължение на повече от 6 месеца, ще Ви бъде наложена глоба, а премиите ще бъдат събрани принудително от заплатата Ви. 

Липса на здравна застраховка в Холандия

Ако нямате здравна застраховка, която да покрие разходите Ви за лечение в Холандия и Вашето състояние не е спешно, Вие сами ще трябва да ги покриете. Това най-често става, като здравното заведение изпрати фактура на Вашия постоянен адрес, която е с краен срок на плащане, както и глоба за здравна застраховка в Холандия.

Социално-осигурителна схема в Холандия

Освен задължителната здравна застраховка в Холандия, работещите на трудов договор са задължени да заплащат и социални осигуровки под формата на две социално осигуителни схеми:

Национална социална осигуровка (volksverzekeringen) включва:

  • Пенсионно осигуряване
  • Детски надбавки
  • Пенсия за преживели лица
  • Плащане за дългосрочни грижи

Осигуровка на служителите (werknemersverzekeringen) включва:

  • Осигуровка за безработица
  • Осигуровка за временна нетрудоспособност
  • Осигуровка за трайна нетрудоспособност

За работещите, като самостоятелно заети лица в Холандия, националната социална осигуровка е задължителна, докато осигуровката на служителите е доброволна.

Здравна застраховка в Холандия за чуждестранни студенти

Здравната застраховка не е винаги задължителна за чуждестранните студенти пребиваващи в Холандия. Като чуждестранен студент имате опция да си направите здравна застраховка в Холандия, да имате частна здравна застраховка от страната Ви по произход или да ползвате Европейската здравна осигурителна карта от страната Ви по произход. Единствено когато сте на стаж или работите по време на следването Ви в университет, сте задължени да си направите здравна застраховка в  Холандия, като в противен случай не сте!  Здравна застраховка за студенти в Холандия се прави при определени обстоятелства.

Съществуват два вида разходи, които сте задължени да правите във връзка с Вашата здравна застраховка в Холандия. Месечен разход премия (premie), който бива удържан автоматично всеки месец от Вашата банкова сметка и годишен разход собствен риск (eigen risico), който плащате в края на годината, в случай че Вашите вноски не покриват разходите направени за лечение. За 2020 година максимума, който може да платите е 385 евро годишен разход собствен риск (eigen risico).

Здравна застраховка за студенти в Холандия и българското осигурително право

Съгласно българското законодателство (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО) всички български студенти, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет.  Тази разпоредба не прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни. Следва да се има предвид, че когато български студенти учат в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) и по време на престоя си в другата държава-членка те не осъществяват дейност там, от гледна точка дейността на НАП в трансгранична ситуация спрямо тях остава приложимо законодателството на компетентната спрямо тях държава.

В този аспект лицата, които учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС (които попадат в персоналния обхват на регламента и в трансгранична ситуация за тях остава приложимо българското осигурително законодателство) или в трети страни,  ако отговарят на условията по чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО, са осигурени за сметка на държавния бюджет.

За да уредят здравноосигурителния си статус, е необходимо тези студенти да представят в офисите на Национална агенция за приходите по постоянен адрес доказателствени документи. Такива документи са например: удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование и др. Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид само, ако в тях е посочен периода на обучение. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се „изчистят“ задълженията на студента за здравноосигурителни вноскиСтудентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.

Годишен разход собствен риск (eigen risico)

Ако не сте имали нужда от никакво лечение през годината или сте ползвал само основните услуги, не плащате годишен разход собствен риск (eigen risico).

Личен принос (Eigen bijdrage)

За някои от разходите за здравни грижи трябва да заплатите сам фиксирана сума или процент от разходите. Ако сте допълнително осигурен, проверете, как стоят нещата при Вашия здравен застраховател.

Допълнителна застраховка (Aanvullende verzekering)

Допълнителен пакет за медицински и стоматологични услуги, който можете доброволно да изберете при някой здравноосигурителен фонд и за който трябва да плащате допълнително.Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering ) включва

Основната здравна застаховка в Холандия покрива следните дейности: посещение при личен лекар (huisarts); престой в болницата, операция или спешна манипулация (ziekenhuis); спешна медицинска помощ (ambulancevervoer); изписване на лекарства (medicijnen); кръвни тестове (bloedonderzoek); дентална медицинска помощ за деца до 18 години (tandarts); дентална хирургия и снимки на зъби за лица над 18 години; психологична помощ (geestelijke gezondheidszorg); преглед при специалист (medisch specialist); бременност и раждане (zwangerschaps- en geboortezorg)  и грижа за бременни (kraamzorg) ; грижа за хората в затруднено положение (gehandicaptenzorg); грижа за възрастни (ouderenzorg), както и някой терапевтични услуги, като логопедия и диетология.

Процедури които не включват годишен разход собствен риск (eigen risico)

Повечете от тези процедури включват и годишен разход собствен риск (eigen risico). Процедурите, които не включват годишен разход собствен риск (eigen risico) са: посещение при личен лекар (huisarts); дентална медицинска помощ за деца до 18 години (tandarts) и грижа за беменни и раждане (zwangerschaps- en geboortezorg)  и майчинство (kraamzorg).

Застрахователните компании предлагат и допълнително здравно осигуряване, което включва допълнителни процедури, в зависимост от Вашите предпочитания.

След сключване на Вашата здравна застаховка, Вие трябва да се регистрирате при личен лекар (huisarts) във Вашият град. Също така Вие може да регистриате и в аптека (apotheek), където ще се пази цялата история на предписаните Ви лекарствени средства.

Здравна застраховка за деца до 18 години

Здравната застраховка на деца до 18 години се покрива от застрахователят на родителите им без да се дължи  годишен разход собствен риск (eigen risico) за тях. Новородени  трябва да се регистриат за здравна застраховка, в рамките на 4 месеца след раждането.

Смяна на здравен застраховател в Холандия

Вие може да сменяте Вашият здравен застраховател в Холандия веднъж в годината, за следващата година, като крайният срок е  31 декември.

Здравно застраховане чрез работодател или агенция за временна заетостАко Вашият работодател има сключена колективна здравна застраховка може  да се включите към нея. В този случай получавате облекчение върху дължимата вноска. Работодателят ще удържи сумата за вноската от Вашата заплата. Сумата за нея можете да откриете върху фиша за работната заплата. Погрижете се да получите полица, условията по полицата и здравноосигурителна карта. Също така и агенциите за временна заетост често уреждат здравното осигуряване на техните временно заети кадри. Работодателят прекратява здравната Ви застраховка, щом напуснете работа.

Не ви е необходима здравна застраховка, ако сте командирован служител и работите с европейски формуляр А1. 

 

Кандидатствай за месечна надбавка за здрaвни осигуровки в Холандия (zorgtoeslag)

Ако имате ниски доходи Вие може да кандидатствате за  месечна надбавка за  здравни грижи (zorgtoeslag), която се отпуска ежемесечно от данъчната служба (Belastingdienst).

Mоже да сравните основните цените на здравните застраховки предлагани от здравен застраховател в Холандия тук. При избор на здравен застраховател в Холандия е необходимо да изследвате всички осигурителни рискове, които застраховката покрива.

Контрол над застрахователните компании в Холандия

Застрахователната сфера в Холандия се контролира от Холандската централна банка (De Nederlandsche Bank – DNB) и холандската служба за регулация на финансовият сектор (Autoreteit Financiele Markten – AFM).

Оценка WLZ на SVB

Ако живеете и имате право на законен престой в Холандия, работите на непълен работен ден или сте самонаето лице (ZZP-er) и получавате по-ниски доходи от минималната работна заплата, Вие може да проверите дали може да се освободите от заплащане на задължителна здравна застраховка в Холандия. Тази оценка се прави от SVB.

Избор на личен лекар в Холандия

Вие може да намерите най-близката лекарска практика и да се запишете при личен лекар тук. 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант в сферата на приложимото международното и европейско законодателство още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Europa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Закон за здравното осигуряване (zorgverzekeringswet)

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Холандия

Обезщетение за безработица в Холандия 

Община в Холандия 

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Надбавка за наем в Холандия 

Договор за наем в Холандия

Детски надбавки в Холандия

Здравна застраховка в Германия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR