Станимир Стоянов

Станимир Стоянов

CEO & Senior Legal advisor

„Да виждаме несправедливостта и да мълчим, означава да участваме в нея.“

От опитът ми в сферата на международното публично право установих, че съществуват известни трудности при упражняването и защитата на правата на европейските граждани. Това се случва най-често, когато те живеят извън страната си по произход. Поради тази причина ние предлагаме консултантски услуги за българи в чужбина, както всякакво съдействие при упражняване на основните си права на всички българските граждани живеещи в чужбина.

Ние, екипът на WeKnowTheLaw, имаме мисия да защитим упражняването на основните права на българските граждани, както и да защитим техните права в чужбина.

Също така ние се борим да повишим правната култура на българските граждани, които живеят извън страната си, като им представяме всекидневно актуални статии свързани с упражняването и защитата на специфични техни права и изпълнението на aдминистративни процедури в различните държави.

Ние предлагаме достъпни онлайн консултантски услуги за българи живеещи в чужбина