Кандидатстване за европейски формуляри

50.00

Ако сте работили на трудов договор или като самонаето лице в ЕС, Вие имате право да кандидатствате за европейски формуляри за признаване на трудов и осигурителен стаж