Връщане на данъци от Холандия

130.00

Ако сте работили на трудов договор или като самонаето лице в Холандия през последните 4 години, Вие имате право да кандидатствате за връщане на надвнесени данъци върху доходите в Холандия.