Връщане на данъци от Австрия

100.00

Ако сте работили на трудов договор или като самонаето лице в Австрия през последните 4 години, Вие имате право да кандидатствате за връщане на надвнесени данъци върху доходите в Австрия.

error: Публикацията е предмет на авторско право !!!